nieuws

Jury Bouwprijs ’93 niet tevreden over kwaliteit

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 Volgens de AVBB-voorzitter staat dit resultaat echter min of meer op gespannen voet met de bevindingen van de jury. ‘Ik vind het jammer dat de prijs dit jaar niet wordt uitgereikt. Ik kan het niet goed beoordelen, maar wellicht komt het omdat de jury niet de beste poen onder ogen heeft gekregen. Dat is altijd een probleem bij een prijsbeoordeling.

Zijn de inzendingen wel de beste? Misschien komt het ook omdat de prijs binnen de bouwnijverheid nog een onbekend fenomeen is? Ik weet het niet.”

‘Ik hoop dat die man gelijk heeft’, reageert Rottier op de woorden van Barth. ‘Ik daag de bouw bij deze dan ook uit om na de nodige zelfkritiek massaal poen in te dienen.’

Spanning Volgens Koopman is het probleem echter terug te voeren op het feit dat de bouw het momenteel betrekkelijk makkelijk heeft. ‘De huidige spanning op de woningmarkt heeft als gevolg dat bouwers hun produkten heel makkelijk slijten. Bij de inzenders zat ook een po van koopwoningen die in een paar dagen waren verkocht. Het gaat allemaal veel te makkelijk. En zoals nu blijkt uit het SBR onderzoek is 70 procent van de consument tevreden.

Aansprakelijkheid

De hamvraag is echter: ben je daar als bedrijf tevreden over. Je kunt het namenlijk ook omdraaien door te stellen dat maar liefst 30 procent van de klanten ontevreden is. En ik denk dat voor de langere termijn het streven naar 100 procent tevredenheid voor een bouwbedrijf heel belangrijk wordt.” Staatssecretaris Heerma zei op de bijeenkomst de uitkomsten van het SBR-onderzoek niet slecht te vinden.

‘Als aannemers meer naar opdrachtgevers moeten luisteren en opdrachtgevers meer naar woonconsumenten, kan het geen kwaad als aannemers regelmatig hun oor bij woonconsumenten te luisteren leggen.’

Heerma benadrukte verder veel te voelen voor een ‘eenhoofdige aansprakelijkheid bij klachtenafhandeling. ‘Een intitiatief van aannemerszijde om te komen tot eenhoofdige aansprakelijkheid zal zeker door de coordinerend bouwminister worden toegejuicht en ondersteund’, aldus de staatssecretaris, die verder voorbij ging aan het feit dat de Consumentenbouwprijs dit jaar niet is toegekend.

Reageer op dit artikel