nieuws

Investeerders houden boot voorlopig af in Berlijn

bouwbreed Premium

De onzekerheid omtrent de verhuisplannen van Duitslands regering en parlement naar Berlijn hebben investeerders voorzichtig gemaakt. Daarbij zorgt de economische teruggang in de bondsrepubliek voor vertraging in de uitvoering van investeringsplannen.

Volgens de Ring deutscher Makler uit Hamburg tekent vooral de gang van zaken in het kantorensector de situatie.

Voor het eerst sinds de hereniging is het tekort in deze sector verdwenen. De bestaande voorraad in bijvoorbeeld Berlijn is voldoende om aan de vraag te voldoen. Nieuwbouw vindt momenteel nauwelijks plaats. Pas wanneer parlement en regering in de nieuwe hoofdstad zetelen zal er weer sprake ke zijn van nieuwbouw. De stagnatie houdt ook verband met de afnemende bereidheid van ondernemers zich in Berlijn te vestigen. Uit een rondvraag van vastgoedadviseur Herring Baker Harris Deutschland blijkt dat ongeveer 40 procent van de ondervraagden naar ’s lands nieuwe hoofdstad wil. Beduidend minder dan aanvankelijk verwacht. Oorzaken van deze kleine belangstelling zijn onder meer de nog steeds slechte ontsluiting van Berlijn en het gebrek aan woonruimte. De resterende 60 procent van de ondervraagden tonen meer interesse voor investeringen in Tsjechie, Hongarije en Polen.

Reageer op dit artikel