nieuws

Integraal kustbeheer geschiktste beheervorm

bouwbreed Premium

Integraal kustbeheer is een uiterst geschikte beheervorm om in te spelen op de ontwikkelingen op de lange termijn en tegelijkertijd rekening te houden met de uitdagingen en mogelijkheden van vandaag.

Dit blijkt uit de gezamenlijke slotverklaring van de deelnemers aan de World Coast Conference 1993 in Noordwijk.

Het document geeft de visie van deelnemers afkomstig uit meer dan 90 landen en 19 internationale en 23 niet-gouvernementele organisaties weer. Het implementeren van integraal kustbeheer kan een stimulans en een leidraad zijn voor de duurzame ontwikkeling van de kustgebieden.

De voordelen daarvan zullen zich niet alleen op de kustgebieden uitstrekken.

Ook op landelijk niveau zal het te merken zijn in termen van economische ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het leven. De voordelen zijn echter niet eenvoudig te behalen. Het gaat namelijk om het vaststellen van de doelstellingen en van een planmatige aanpak om die doelstellingen te bereiken. Traditionele, culturele en historische aspekten en tegengestelde belangen spelen hierin een belangrijke rol.

Een nationaal programma voor integraal kustbeheer moet de besluitvorming omtrent kustbeheer ke bespoedigen. De programmas waarover de landen voor het jaar 2000 moeten ke beschikken dienen gericht te zijn op afstemmen van de activiteiten in de kustgebieden. Ook de plannen van de landelijke overheden met regionale organisaties en internationale instellingen vereisen de nodige afstemming.

In de slotverklaring wordt gemeld dat veel kuststaten die doende zijn met opstellen van integrale beheervormen voor hun kusten daarbij problemen ondervinden. Die zijn betrokken op aspecten die varieren van tekortschietende regelgeving tot vergaande bureaucratie in de verschillende sectoren.

Reageer op dit artikel