nieuws

IHC Holland: een halve eeuw baggertechnologie

bouwbreed Premium

‘Nederland mocht dan niet voorop lopen met de uitvindingen van het stoomtijdperk, we genoten wel de luxe van een aantal zeer begaafde scheepsbouwers, waarvan de meeste Smit heetten. Als grondlegger van de dynastie geldt Jan Jakus Schmidt, scheepsbouwer aan de Lammekeswaai te Alblasserdam, die in 1687 van zijn oom Fop Jansz. een werfje onder Nieuw Lekkerland verwierf. Deze werf, in feite de basis van waaruit IHC Smit is gegroeid, lag op de plaats waar zich thans het parkeerterrein tegenover het informatiecentrum van IHC bevindt.’

Deze passage is te lezen in de speciale jubileumuitgave Ports and Dredging die in 63 paginas een stukje baggerhistorie schetst en in dat kader de geschiedenis vertelt van het dit jaar 50 jaar bestaande en gedurende die halve eeuw nauw bij het baggeren betrokken bedrijf ‘Industriele Handels Combinatie Holland (IHC)’.

Na een terugblik op de Nederlanden rond de Middeleeuwen in welke vroege jaren reeds de strijd werd aangebonden tegen de gevaren van overstromingen door rivieren en stormvloeden van zeewater, vertelt het boek over het stoomtijd perk dat voor de baggerindustrie begon met een in 1785 in het Engelse Hull gebouwde stoombaggermolen met schuine emmerketting.

De historie verhaalt het vrijwillig samengaan in 1943 van de werven Conrad-Stork in Haarlem, Gusto Schiedam, De Klop uit Sliedrecht, J & K Smit en L. Smit & Z, Kinderdijk en Verschuren uit Amsterdam tot het dit jaar jubilerende bedrijf IHC Holland.

Met de geschiedenis van elk der zes bedrijven komen de jaren in beeld van de opkomst en groei van de Nederlandse baggerindustrie, de uitvoering van baggerwerken en het uitzwermen van de Nederlandse baggeraars naar alle werelddelen, de ontwikkeling van nieuwe moderne en geavanceerde baggertechnieken de bloei, problemen en gedeeltelijk ondergang van de Nederlandse baggerscheepsbouw.

Indrukwekkend zijn de tientallen voorbeelden, geillustreerd met evenzovele kleurrijke afbeeldingen, van Nederlandse baggertechnologie, gestalte gegeven in hypermoderne, krachtige en snelle, in later jaren, volledig computergestuurde baggerschepen. Dat IHC op die ontwikkelingen een eigen stempel heeft gedrukt mag blijken uit de vele typen schepen die dit bedrijf in de achterliggende jaren voor opdrachtgevers over geheel de wereld heeft gebouwd.

Fusies, reorganisaties, inkrimpingen: het zijn de ingredienten waaruit de huidige organisatie in de achterliggende jaren werd samengesteld. Daarnaast zijn een goede visie op toekomstige ontwikkelingen, een juiste keuze in samenwerkingverbanden, het aangaan van licentie-overeenkomsten en in het bijzonder de flexibiliteit van de onderneming steeds bepalend geweest voor het bestaan en verdere groei van dit bedrijf.

Nieuw emplooi

Die toekomstvisie en flexibiliteit hebben er toe bijgedragen dat IHC bij de het ontstaan van de offshore-activiteiten eind jaren zestig, tijdig de bakens deels naar die nieuwe tak van industrie kon verzetten en zich bij een inkrimpende baggermarkt daarmee van nieuw emplooi wist te verzekeren.

De jubilerende onderneming ziet, ondanks de zware concurrentie op de internationale bagger- en offshoremarkt de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit vertrouwen is gebaseerd op twee uitgangspunten die ook in de achterliggende vijftig jaren de garantie waren voor het succes van de onderneming: vindingrijkheid en vernieuwing.

’50 jaar IHC’ voorwaar een boeiend document over het Nederlands ke op het gebied van bagger- en offshoretechniek.

Reageer op dit artikel