nieuws

Huurwaardeforfait gaat volgend jaar niet omhoog

bouwbreed Premium

De bewindslieden van Financien hebben een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om het huurwaardeforfait voor 1994 op het niveau van 1993 te houden, namelijk 2,9%.

Het voorstel was al aangekondigd bij de Algemene Beschouwingen. In 1991 is een gefaseerde verhoging van het huurwaardeforfait in de wet vastgelegd. Per 1 juli 1991 is op grond daarvan het forfait verhoogd van 1,8% tot 2,1% van de waarde in bewoonde staat, en vervolgens per 1 januari 1992 en 1 januari 1993 tot 2,5%, respectievelijk 2,9%.

Per 1 januari 1994 zou de laatste verhoging in deze reeks plaatsvinden, namelijk tot 3,3%. Deze kan nu achterwege blijven.

Reageer op dit artikel