nieuws

Het nieuwe stadhuis van Gorinchem.

bouwbreed

Het Museum ‘Dit is in Bethlehem’ Gasthuisstraat 25 in Gorinchem staat tot januari 1994 in het teken van moderne architectuur in Zuid-Holland. De expositie laat zien dat in de loop van deze eeuw telkens nieuwe inzichten de basis hebben gevormd voor de architectuur in een bepaalde periode.

De tentoonstelling, samengesteld door de Stichting Kunstpoen Rotterdam, bestaat uit fotos en maquettes van opvallende architectuur uit de afgelopen honderd jaar.

In Gorinchem wordt gewerkt aan een opmerkelijk staaltje eigentijdse architectuur; het nieuwe Stadhuis dat in april 1994 zijn deuren opent. De toekomst zal leren in welke ‘stijlgroep’ dit gebouw kan worden ondergebracht.

Een van de hoogtepunten van de laatste tijd is het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, dat oktober jl.

werd geopend. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was de behoefte aan kantoren en woningen groot.

In Rotterdam werd het oude stratenplein geheel vervangen door een nieuw stelsel van brede straten. Ook ontstonden auto-vrije zones: ‘De Lijnbaan’

was de eerste echte verkeersvrije winkelstraat in Europa.

Buiten de stadscentra werden nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Snelheid van werken was hierbij geboden en de toepassing van nieuwe technieken werd onvermijdelijk.

Tegelijk werden door sommige architecten de doelstellingen van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’

uit de jaren twintig uit de kast gehaald en in een nieuw jasje gestoken. Architectuur werd gezien als meer dan de som van functionele, economische en sociale eisen. Ook de vorm werd belangrijk. Van dit naoorlogse modernisme zijn vooral in Rotterdam veel voorbeelden aan te wijzen.

In de jaren zeventig was de woningnood grotendeels opgelost. Er ontstond behoefte aan kleinschaliger en gevarieerde woningbouw. De paalwoningen van Piet Blom illustreren dit streven naar een nieuwe manier van wonen. Lijnrecht tegenover de kleinschaligheidsmode stond het Rationalisme, met aanhangers als Max Weber en Wim Quist. Een heldere geometrische hoofdvorm vormt de basis voor hun ontwerpen. Architectuur kent nog vele andere ‘ismen’. Zo toont de expositie voorbeelden van Postmodernisme, Deconstructivisme en Structuralisme.

Het nieuwe stadhuis te Gorinchem wordt gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau A.G.S te Heerlen. Het is een gebouw van vijf bouwlagen, goed herkenbaar door de moderne architectuur en de opvallende golvende dakconstructie. Via de hoofdingang komt men in de centrale hal.

Vandaar uit is een directe toegang tot de ronde raadszaal en de schitterende trouwzaal. De raadszaal heeft circa honderd zitplaatsen en zal ook worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties.

Achter en naast het gebouw zijn voldoende parkeermogelijkheden voor fiets en auto.

Alle vormen van informatievoorziening en dienstverlening zijn geconcentreerd in de grote hal op de begane grond. Daar is de afdeling burgerzaken, sociale zaken en het nieuwe gemeentelijke informatiecentrum en kunt u informatie krijgen over tal van zaken, zoals bouwen en wonen, verkeer en vervoer, onderwijs en welzijn.

Uiteraard is er gelegenheid om bestemmingsplannen en raads- en commissiestukken rustig in te zien. Nieuw is de vorm waarin plannen worden gepresenteerd onder meer door maquettes, fotos en tekeningen. Tal van praktische zaken zijn zo geregeld aan de balie, bijvoorbeeld uitgifte van paspoorten, aangifte van huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing.

Op de afdeling Sociale Zaken treft men alle voorzieningen op dit gebied aan. Door de centrale opzet van de nieuwe dienstverlening ke ruimere openingstijden worden ingesteld. In de lente van 1994 staat er vlakbij het oude centrum in Gorinchem een gloednieuw stadhuis, bijzonder gunstig gelegen aan het nieuwe Stadhuisplein, op loopafstand van het station.

Wij heten u nu op de tentoonstelling in Gorcum vast een hartelijk welkom toe!

J.H. KRUIZINGA

Reageer op dit artikel