nieuws

Hessen beboet onderbetaling bouwvakkers

bouwbreed

De regering van de deelstaat Hessen in Wiesbaden stelt opdrachtgevers in de bouw verantwoordelijk voor het niet naleven van loonovereenkomsten en voor onderbetaling van buitenlandse werklieden. Opdrachtgevers die niet volgens de geldende normen betalen of er niet op toezien dat de aannemers deze regels aanhouden ke een forse boete tegemoet zien.

Bouwminister Jordan van Hessen kondigde aan dat aannemers die deze regels overtreden worden uitgesloten van openbare werken. Deze werken wil de minister in toenemende mate gunnen aan kleinere en middelgrote bouwbedrijven. Als gevolg daarvan krijgen grote bouwbedrijven die de uitvoering overlaten aan onderaannemers steeds minder kans bedrijven met illegale werknemers in te schakelen.

Volgens Jordan schakelen gro te bedrijven kleine en middelgrote aannemers uit door werken uit te laten voeren door onderaannemers met illegale werknemers of andersoortige werklieden die genoemen nemen met een minimale beloning. Tegelijkertijd brengen deze grote bedrijven de sociale verzekeringskassen voor miljarden schade toe.

Opdrachtgeversn moeten zich vanaf heden schriftelijk verplichten zich aan de bouwCAO te houden. Deze verplichting geldt ook voor onderaannemers waarmee de opdrachtgever werkt. Wanneer een bedrijf contractarbeiders uit oostelijk Europa in dienst neemt moet men dit van tevoren melden bij de landelijke arbeidsbemiddeling. Deze dienst moet deze tewerkstelling goedkeuren. Onderaannemers dienen dezlefde weg te bewandelen.

Hessen vaardigde verder de verplichting uit dat op de bouwborden niet alleen de naam van de hoofdopdrachtgever moet staan maar ook die van alle betrokken kleinere aannemers. De arbeidsinspectie kan daarmee zwartwerk gemakkelijker opsporen.

Reageer op dit artikel