nieuws

Grote afwijkingen tussen ritplanningssystemen

bouwbreed Premium

Er komen grote afwijkingen voor in ritplanningen, gemaakt met verschillende ritplanningssystemen. Toch worden de systemen steeds beter en komen er steeds meer applicaties die ook geschikt zijn voor de planning van transport van bulkgoederen, betonmortel, bouwmaterialen enzovoort. De kwaliteit van de systemen blijkt sterk afhankelijk te zijn van de kwaliteit van de gebruikte geografische gegevens.

Dat bleek tijdens het congres over ritplanningssystemen, gehouden door NEA Transportonderzoek en -opleiding te Rijswijk in congrescentrum De Reehorst te Ede. Aanleiding tot het congres was een onderzoek naar de eigenschappen van acht systemen voor het optimaal plannen van ritten. Ritplanningssystemen worden tot nog toe voornamelijk gebruikt door bedrijven die goederen uit verschillende depots naar verschillende klanten vervoeren.

Er komen echter steeds meer toepassingen voor andere ritsoorten, zoals transport van bulkgoederen, betonmortel of bouwmaterialen. Uit het onderzoek komen grote afwijkingen naar voren. De leveranciers van de ritplanningssystemen kregen vijf opgaven. Bij de landelijke distributie over 400 adressen was sprake van verschillen tot 17% van de normkosten. Bij regio- en stadsdistributie zijn de afwijkingen nog veel groter. De tijd die de programmas nodig hebben om een planning met 1200 adressen te maken loopt uiteen van 6 tot 48 minuten. Niet alle leveranciers namen aan alle opgaven deel. De opgave voor binnenlands bulkvervoer werd door drie en de opgave voor internationaal groupage-vervoer werd door slechts twee leveranciers gemaakt.

Gebrekkig

Volgens het onderzoeksrapport zijn de grote afwijkingen tussen de uitkomsten niet zozeer te wijten aan de kwaliteit van de programmas, als wel aan gebrekkige geografische data. Van 22% van 400 adressen bijvoorbeeld kwam de postcode niet in een bestand voor. Het belang van volledige en correcte geografische gegevens werd vanuit de zaal nog eens onderstreept door ir.

H.J.M. Groot Koerkamp, directeur van het Logistiek Adviesbureau te Epe: ‘Bijna goed is niet acceptabel. Een fout in de route is niet uit te leggen aan een chauffeur. Rijtijden en routes moeten voor 100% kloppen.’

Het Logistiek Adviesbureau is leverancier van Geoversum, een ritplanningssysteem dat qua omvang, functionaliteit en prijs niet vergelijkbaar is met de onderzochte systemen. Het Logistiek Adviesbureau heeft om die reden afgezien van deelname aan de test. ‘De aangeboden afstandentabel konden wij niet gebruiken, omdat ons wegennetwerk primair uit formules bestaat’, aldus De Groot Koekamp. ‘Geoversum is het enige pakket dat voor 100% simuleert. Het produceert als het ware een theoretische tachograaf. Geoversum biedt instelbare optrek- en afremcurves, afhankelijk van de belasting. In het model zijn ook verkeerslichten en eenrichtingverkeer opgenomen.

Het systeem bevat 4,6 miljoen lijsegmenten, 325 topografische kaarten op schaal 1: 25000 en 6,5 miljoen adressen.”

Concurrentie

De onderzoekers van NEA constateerden een sterke daling van de prijzen van ritplanningssystemen. De prijzen zullen dalen tot beneden f. 10000 is hun overtuiging. Er is veel concurrentie. De kwaliteit van de systemen wordt steeds beter en de geografische informatie meer gedetailleerd. Volgens NEA Transportonderzoek en -onderwijs is de aanschaf van een ritplanningssysteem binnen enkele jaren terug te verdienen. Er moet wel rekening gehouden worden met de kosten van invoering. Niet zelden is het nodig om de organisatie aan het systeem aan te passen.

Volgens drs. M.A.J. van Leeuwen van NEA Transportonderzoek en -opleiding wordt de huidige planner daarbij niet vervangen, maar geholpen door de computer. ‘Hij krijgt een andere taak’, aldus Van Leeuwen. ‘De opgaven worden te complex om met de hand te maken. Het is bijvoorbeeld slechts een minderheid van handmatige planners gelukt om de opgaven van de test te maken.’

Corrigeren

Drs. F.W.M. van den Bergh van NEA Transportonderzoek en -opleiding zei, dat de creativiteit van de planner niet vergeten moet worden. ‘De computer kan een sociaal onaanvaardbare rit plannen voor een geringe winst. De planner kan dat corrigeren.’

Reageer op dit artikel