nieuws

Gouds stadhuis moet nodig gerestaureerd

bouwbreed Premium

Maandagmorgen vroeg zal met behulp van een kraan de eerste van een aantal pinakels van het Goudse stadhuis worden verwijderd. Daarmee hoopt men te voorkokmen dat wandelaars op de Goudse markt getroffen gaan worden door vallende brokstukken van het uit het jaar 1450 daterende stadhuis.

Dit monumentale stadhuis is dringend aan restauratie toe omdat door verzuring van lucht en de zurge regen de zachte zandsteen, waarin het is opgetrokken, zo is aangetast, dat er zelfs van instortingsgevaar wordt gesproken.

De gemeenteraad stuurde eind oktober een telegram aan minister d’Ancona, waarin de noodzaak van een geldelijke bijdrage voor de restauratie wordt benadrukt. Burgemeester J.H. Boone en wethouder A. Melaard reizen binnenkort naar de minister van WVC af om een rijkssubsidie te vragen.

Zij zullen de bewindsvrouw er aan herinneren dat ze in 1991 tijdens de Open Monumentendag in Gouda overleg heeft toegezegd ‘zodra er een goed restauratieplan zou zijn’.

Een dergelijk plan is bij de Rijksdienst voor de monumentenzorg ingediend. Het voorziet in het in oude luister brengen van voor- en achtergevel met het balkon, het dak en het bordes. De totale kosten worden geraamd op f. 3,5 miljoen.

Gouda zelf heeft al enige tijd een bedrag van f. 1 miljoen gereserveerd, die volgend jaar voor de uitvoering van een deel van het restauratieplan kan worden gebruikt. Uitvoering van het plan zal naar schatting een jaar in beslag nemen. Men hoopt in 1994/95 te ke beginnen, ook al omdat verder verval de kosten van restaureren alleen maar zouden doen toenemen.

De laatste grote uitwendige restauratie van dit oudste vrijstaande gotische stadhuis van ons land vond in de jaren 19471952 plaats. Toen is ondermeer een nieuwe fundering nder het stadhuis aangebracht.

Het interieur is in 1989/90 aangepakt. Ook de raadszaal is toen heringericht.

Reageer op dit artikel