nieuws

Gelderland komt met het alternatief Betuwelijn

bouwbreed

Nu hebben we het alternatief voor de bovengrondse Betuwelijn in handen. Aldus gedeputeerde J. de Bondt van Gelderland over het concept dat de aannemerscombinatie Aduco Holding BV en het Japanse Obayashi hebben ontwikkeld voor een ondergrondse Betuwelijn die in totaal f. 10 miljard moet kosten.

Gelderland presenteerde het concept gisteren in Den Haag.

De provincie deed dit namens de bedrijven en vervult hiermee volgens haar eigen zeggen de functie van ‘innovatief centrum’. ‘Ongewild, maar nodig’, aldus de Bondt, ‘want Rijkswaterstaat houdt de deur voor innovaties potdicht.’

De provincie heeft samen met de Gelderse gemeenten inmiddels fikse bedragen gestoken in het in de publiciteit brengen en bekostigen van onderzoek en alternatieven voor een bovengrondse Betuwelijn zoals minister Maij van zins is aan te leggen. De motieven daarvoor zijn het zoveel mogelijk reduceren van de geluidsoverlast en onteigeningsprocedures voor de eigen bewoners. Ondergronds is daarom het motto geworden van de provincie.

Eerst werd prof. ir. Van der Hoorn ingehuurd om zijn plannen voor een geboorde tunnel verder uit te werken. Inmiddels heeft de commissie Van Engelshoven dit plan afgeschoten. De makers van het gisteren gepresenteerde concept hebben het slimmer aangepakt. Eerst is gewacht op de kanttekeningen die de commissie Van Engelshoven plaatsten bij de concepten van alle plannenmakers en uitvinders die in een eerder stadium naar buiten traden. Gewapend met deze kennis werd de inmiddels aanwezige technische kennis aangepast. Het plan voorziet in een spoorlijn in een dubbele tunneluitvoering die in vijf jaar gebouwd kan worden.

Het is opgesteld door Aduco Holding BV (bestaande uit Bruil Verenigde bedrijven BV, Bruil Wegenbouw, J.G. Nelis Beheer, Ooms Beheer Aven horn BV en Vastgoed en Beheer Schagen BV) en het Japanse miljardeconcern Obayashi. Het boren van de tunnel zal worden uitgevoerd door het Japanse bedrijf, terwijl Aduco de bovengrondse civieltechnische werkzaamheden en de ondergrondse betonwerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Om de werkzaamheden binnen het tijdsbestek van vijf jaar te realiseren wordt er gebruik gemaakt van twintig boormachines die gelijktijdig op verschillende locaties ke werken. Een belangrijke verschil met andere boortechnieken is dat zand en grond niet met behulp van bentoniet worden afgevoerd, maar een soort foam die ook in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt. De foam breekt de vervuilde grond op natuurlijke en bacteriologische wijze af, waardoor ze opnieuw gebruikt kan worden.

Strategie

Op de vraag of het late tijdstip van de presentatie van het plan een strategische keus is geweest antwoordden de ontwikkelaars ontkennend. Bereke ningen zouden de Japanners hebben opgehouden. ‘We zijn al in mei van dit jaar aan dit concept begonnen te rekenen.

Het was echt vandaag pas af.”

Het antwoord staat echter in contrast met de opmerking van De Bondt dat het Japanse bedrijf zoveel ervaring heeft met tunnels (‘ze hebben er inmiddels 350 gebouwd in zachte grond’) dat dergelijke poen als de Betuwelijn of de binnenkort door het bedrijf aan te leggen geboorde tunnel onder de baai van Tokyo ‘peanuts’

zijn.

Prof. ir. Van der Hoorn zegt het in een eerste reactie jammer te vinden dat Gelderland zich nu richt op het Japanse bedrijf, terwijl het ruim f. 1,5 miljard meer berekent voor de tunnel. ‘Als we in Nederland dan toch geld over hebbenvoor een geboorde tunnel zou ik eerder voor een Nederlands (en goedkoper) produkt kiezen, dan het voor een deel uit te besteden aan een Japans bedrijf.’

De provincie Gelderland staat echter op het standpunt dat het plan van Van der Hoorn teveel tijd gaat kosten.

Reageer op dit artikel