nieuws

Geen locaties voor wisselwoningen asielzoekers

bouwbreed

Het plan van de Nationale Woningraad (NWR) om door middel van zogenoemde semi-permanente woningen binnen zes weken 4000 asielzoekers onder dak te brengen, lijkt te stranden op het ontbreken van voldoende locaties en richtlijnen van WVC en op gemeentelijke starheid.

Volkshuisvesting Hans Ouwerkerk De corporaties die daadwerkelijk concrete plannen hebben en zelfs verwachten binnenkort tot plaatsing van wisselwoningen over te gaan, zijn op de vingers van een hand te tellen.

Deze conclusie kan worden getrokken uit een rondgang langs diverse woningbouwverenigingen die het NWR-plan zeggen te steunen.

4000 Asielzoekers

Zoals bekend bood twee weken geleden Nationale Woningraad-directeur Van Velzen de bewindslieden d’Ancona en Heerma het voorstel aan, dat voorziet in de bouw van 1400 semi-permanente woningen voor aislezoekers. In deze zogenoemde wisselwoningen, die binnen acht tot twaalf weken zouden ke worden gebouwd, ke volgens het voorstel zo’n 4000 asielzoekers worden ondergebracht. Aanleiding voor dit idee was de constatering van de NWR dat de door het kabinet gevraagde 15000 woningen voor de opvang van asielzoekers niet op tijd beschikbaar zijn. Vooral omdat het gaat om semi-permanente huisvesting zou een dergelijke aanpak niet door procedurele zaken, zoals het herzien van bestemmingsplannen, ke worden vertraagd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schaarde zich achter het plan evenals zo’n zestig woningbouwverenigingen.

Intern

Veel van deze corporaties laten nu echter desgevraagd weten ‘intern’ de zaak nog te moeten bekijken. T. Jochems, directeur van de Algemene Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’

in Zoetermeer zegt, op een vrijdagmiddag door de NWR te zijn gebeld met het verzoek het plan te steunen. ‘De ins- en outs kende ik niet. Na korte ruggespraak met mijn bestuur hebben we toen ja gezegd. De volgende dag kwam de NWR er groot mee in het nieuws. We hebben het rapport nu bestudeerd en willen wel meedenken.’

Afspraak

Dat meedenken heeft volgens Jochems nu geresulteerd in een afspraak met de gemeente en twee collega-corporaties in Zoetermeer om rond de tafel te gaan zitten. ‘Het belangrijkste is natuurlijk dat de gemeente met locaties komt. We ke die woningen moeilijk bij ons op de stoep zetten.’

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel