nieuws

Flevoland op zoek naar alternatief Hardersluis

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland onderzoekt welke vaste oeververbinding het meest geschikt is voor aanleg tussen Zeewolde en Harderwijk. De bouw van zowel een aquaduct als een halfhoge brug is het meest concrete voorstel. Dit vergt een investering van f. 50 miljoen.

Het wegverkeer rijdt nu nog over de Hardersluis, die het Wolderwijd met het Veluwemeer verbindt. Deze sluis is echter een handicap voor zowel scheepvaart (lange wachttijden) als wegverkeer (filevorming). Schepen met hoge masten ke via het aquaduct hun vaarroute vervolgen, de wat kleinere boten ke onder de halfhoge brug door, aldus de provincie Flevoland.

De verwachting is dat de Europese Unie f. 20 miljoen bijdraagt. De beslissing daarover valt komend voorjaar in Brussel. Geeft de EU groen licht, dan wil het rijk eenzelfde bijdrage beschikbaar stellen, terwijl de provincie dan zelf f. 5 miljoen investeert. De gemeenten Zeewolde en Harderwijk dragen elk f. 1 miljoen bij. De provincie Gelderland lijkt de voornaamste kandidaat om het resterende bedrag (f. 3 mil joen) op te hoesten.

Reageer op dit artikel