nieuws

Failliet ABS Eurospan Benelux BV werkt door

bouwbreed

Het op 31 augustus dit jaar failliet verklaarde bedrijf ABS Eurospan Benelux BV zet zijn activiteiten gewoon voort. Zo verstuurt A. van Meijeren nog steeds brieven in de hoedanigheid als directeur van de gefailleerde onderneming. En ook treedt hij naar buiten onder de -iets kortere- handelsnaam ABS Eurospan, daarmee grote verwarring zaaiend. Dit bedrijf is echter niet geregistreerd.

Op 21 oktober dit jaar, dus ruim zes weken nadat de Rotterdamse rechtbank over het bedrijf het faillissement uitsprak, stuurde Van Meijeren op officieel briefpapier van ABS Eurospan Benelux BV een brief naar de in Luxemburg woonachtige en door hem gedupeerde Nederlander Van der Liet. Namens hem werd het schrijven ondertekend door M.J. Nieuwenhuis.

Ook het telefoonnummer van het aan de Rivierendijk in Hardinxveld-Giessendam kantoorhoudende failliete bedrijf is nog steeds in gebruik. Opgenomen wordt nu echter onder vermelding van de naam ABS Eurospan.

Navraag bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Dordrecht leert dat een bedrijf met dergelijke naam niet is ingeschreven. Een woordvoerster van de KvK beklemtoont dat, ook indien ABS Eurospan een vennootschap naar het recht van een ander (Europees) land zou zijn, inschrijving te allen tijde wettelijk verplicht is. ‘Dat geldt onverkort ook voor nevenvestigingen’, zegt ze.

Overigens handelt Van Meijeren ook nog steeds in strijd met de sommatie van 30 april dit jaar van de Oostenrijkse onderneming Eurospan om haar naam niet langer te gebruiken.

Die aanmaning wordt door hem echter aan de laars gelapt.

‘Criminelen’

Inmiddels heeft de Rijsbergense aannemer J. Denier een brief geschreven aan tal van opdrachtgevers. Hij legt daarin omstandig uit welke problemen er zijn ontstaan met betrekking tot de bouw van De Annex bij het Sylvius-laboratorium in Leiden. En doet een oproep om zijn bouwbedrijf snel aan nieuwe opdrachten te helpen, teneinde het hoofd boven water te ke houden.

De Leidse bouwaffaire heeft De Kempen BV namelijk tot op heden veel geld, tijd en energie gekost: ‘Dat wij opdrachten ke gebruiken is wel duidelijk.’

Denier stelt in zijn rondschrijven vast alle vertrouwen te hebben gehad in het miljoenenpo De Annex en de financiele afloop ervan, omdat het werd uitgevoerd onder de vlag van de Rijksuniversiteit Leiden. ‘We zijn echter met een groep criminelen in zee gegaan, die veel slachtoffers heeft gemaakt in Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Oost-Duitsland’, schrijft hij, daarbij doelend op projectontwikkelings- en financieringsmaatschappij Fibomij BV te Leusden (die van de universiteit opdracht kreeg op basis van turn-key het po te realiseren) en ABS Eurospan Benelux BV (welk bedrijf door Fibomij aangezocht werd de bouw uit te voeren en daartoe een aannemingsovereenkomst afsloot met De Kempen BV).

Hij noemt in zijn rondschrijven ook de namen van de directeuren van beide bedrijven, in casu P. van Koningsveld (volgens Denier ook ‘oprichter en enig aandeelhouder van ABS Eurospan Benelux BV’) en A. van Meijeren. Ook de rol van de universiteit wordt door hem in twijfel getrokken: ‘Van Koningsveld en de directeur van Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel