nieuws

Duitsland wil een haven aan de Eems aanleggen

bouwbreed Premium

Duitsland heeft vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe, ruim f. 500 miljoen kostende haven aan de Eems. Deze zou in een kwelder bij het dorpje Rysum moeten komen te liggen.

De nieuwe ankerplaats is bedoeld als voorhaven van Emden en moet de scheepvaart in het gebied intensiveren. De Duits-Nederlandse Eemscommissie, waarin vertegenwoordigers van de overheid zitting hebben, gaat in beginsel accoord met het plan.

De nieuwe haven zou zich met name moeten richten op de containervaart, ro-ro-schepen en de op- en overslag van bulkgoederen. Verder wordt de veerdienst die vanuit Emden op Borkum vaart, vrijwel zeker naar Rysum verplaatst. De landinwaartse ligging van Emden levert de scheepvaart nu regelmatig infrastructurele problemen op. De dichter bij de zee gelegen nieuwe haven kan deze moeilijkheden oplossen.

Inmiddels zijn de Duitsers begonnen met een ruimtelijke ordeningsprocedure voor de nieuwe haven. Bovendien wordt er gewerkt aan verdere detaillering van het plan. De aanleg van een landinwaarts gegraven havenbekken en/of een strandkade in de Eems behoren tot de mogelijkheden.

De verwachting is dat er mogelijk over twee jaar kan worden begonnen met de aanleg van de haven.

Reageer op dit artikel