nieuws

Duitse topeconomen zijn pessimistisch

bouwbreed

De ‘Vijf wijzen’, de raad van deskundigen die Duitslands economie in de gaten houdt, voorspelt de Bondsrepubliek voor 1994 stagnatie en een fors oplopende werkloosheid.

De raad zegt vooralsnog geen oplossing te weten voor de problemen. Het tekort op de begroting voor 1994 beloopt om en nabij DM80 miljard. De werkloosheid komt volgend jaar naar verwacht boven de vier miljoen uit.

Minister Th. Waigel van Financien en minister G. Rexrodt van Economische zaken menen dat de ‘Vijf Wijzen’ de toestand te pessimistisch zien. De raad vindt daarentegen dat de regering teveel een zigzagkoers vaart en daarmee zelf voor een deel verantwoordelijk is voor het afnemende vertrouwen van investeerders in de Duitse economie.

Subsidies afschaffen

De staat dient volgens de ter zake kundigen op grotere schaal subsidies af te schaffen en te privatiseren. Voorts valt te denken aan verlaging van de vennootschapsbelasting. Een hogere btw kan deze vermindering compenseren.

Volgens de ‘Vijf wijzen’ kan de rente enigszins dalen, zij het onder de voorwaarde dat de geldhoeveelheid met niet meer dan 6 procent toeneemt en dat de loononderhandelingen geen nieuw inflatie veroorzaken. De verhoging van de cao-lonen mag in 1994 niet boven de produktiviteitsstijging van 2,5 procent uitkomen. De raad vindt dat in vele industrietakken een loonpauze op zijn plaats is.

Verder valt te denken aan een loonbeleid dat een afspiegeling is van de regionale en sectorale toestand. Voor het verminderen van de werkloosheid zegt de raad niet te weten hoe dat probleem op te lossen.

Maatregelen inzake de bevordering van werkgelegenheid bieden geen structurele oplossing.

Ook het instellen van een vierdaagse werkweek draagt niet bij tot een vermindering van de werkloosheid. Het doorvoeren van arbeidstijdverkorting mag volgens de ‘Vijf wijzen’ in geen geval leiden tot compensatie voor de lonen.

Reageer op dit artikel