nieuws

DGVH krijgt vier nieuwe directies

bouwbreed Premium

Secretaris-Generaal drs. R. den Dunnen heeft de instelling van vier nieuwe directies voor het Directoraat-Generaal van de Volkshuivesting (DGVH) goedgekeurd. Bij deze vier directies worden alle nu bestaande hoofdafdelingen en directies ondergebracht.

De Directie Financien, Strategie en controle is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, formulering en financiering van het volkshuisvestingsbeleid. Ook controleert zij op hoofdlijnen of het beleid wel goed wordt uitgevoerd.

De Directie Bestuurdienst is verantwoordelijk voor de onwikkeling en formulering van de instrumenten, die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid, zoals regelgeving, communicatie en onderzoek.

De Directie Marktdiensten is verantwoordelijk voor de handhaving van beleid, wetten en besluiten in de volkshuisvesting. Zij zal tevens zorg dragen voor de uitvoering van de Wet Individuele Huursubsidie.

De Directie Reken- en Administratie Centrum krijgt taken toebedeeld op het gebied van bijvoorbeeld personeels- en financieel beheer. Zij zal tevens bijdragen aan het opstellen van de begroting, en krijgt de uitvoering in handen van een groot aantal subsidieregelingen.

Op pagina 3 een interview met Directeur-generaal mr. L.

Kokhuis over de voortgang van de reorganisatie van DGVH.

Reageer op dit artikel