nieuws

CNV wil arbodienst voor corporaties verplichten

bouwbreed Premium

De dienstenbond en hout- en bouwbond CNV willen een sectordeskundige arbodienst voor corporaties. Het lidmaatschap zou voor iedere corporatie verplicht moeten worden.

Dat zegt bondsbestuurder G. de Lange van de hout- en bouwbond CNV vandaag op een symposium in Soestduinen. De beide bonden presenteren hier namelijk een onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid bij woningcorporaties.

De Lange komt tot zijn pleidooi voor een deskundige arbodienst aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.

Hieruit blijkt dat de corporaties ‘nog een lange weg hebben te gaan’ als het gaat om het beleid ten aanzien van ziekteverzuim.

Ziekteverzuim

‘Werknemers blijken niet op de hoogte van enig preventiebeleid. Ze klagen in de enquete ook dat ze te weinig worden voorgelicht over het werken met gevaarlijke stoffen en materialen. Tenslotte ontbreekt het de sector aan cijfers over het zieketeverzuim.

Daarom vinden de CNV-bonden dat er op korte termijn een structureel verzuimbeleid voor de hele sector moet komen”, aldus De Lange.

Directeur N. van Velzen van de Nationale Woningraad (NWR) pleit op grond van het rapport voor de ontwikkeling van een ‘arbo-netwerk’ dat werkgevers en werknemers in staat stelt op behoorlijke wijze alle (wettelijke) ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsomstandigheden in brede zin te volgen en in de ‘eigen situatie handen en voeten te geven’.

De Lange vindt dit echter te mager. Volgens hem kan een sectordeskundige arbodienst met verplicht lidmaatschap voor de corporaties een belangrijke rol spelen bij het begeleiden, opzetten en uitvoeren van een verzuimbeleid gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Agressie

Uit het onderzoek blijk verder dat een stijgend aantal werknemers bij corporaties te maken krijgt met agressie. Dit is overigens geen nieuwtje. Uit een onderzoek van de NWR, dat eerder dit jaar werd gepresenteerd, bleek ook al dat de agressie steeds verder toeneemt, onder meer als gevolg van het gebrek aan woningen waardoor de onvrede onder woningzoekenden steeds groter wordt.

Reageer op dit artikel