nieuws

CNV pleit voor een groter aantal bedrijfsverenigingen

bouwbreed Premium

Het CNV vindt dat het aantal bedrijfsverenigingen moet worden uitgebreid tot een per cao. Dat blijkt uit de nota Overdracht Werknemersverzekeringen (ziektewet, wao en werkloosheidswet) die deze week door de verbondsraad van de christelijke vakcentrale is vastgesteld. Bij de bespreking van het rapport van de commissie-Buurmeijer in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor afschaffing van de bedrijfsverenigingen. Maar volgens bestuurder A. de Geus van het CNV zou dat een ‘historische blunder’ zijn. De Geus voorspelt verambtelijking van verantwoordelijkheden als de wao in handen komt van centraal gestuurde regionale kantoren.

De arbeidsongeschiktheidswet wao moet volgens het CNV worden overgelaten aan de bedrijfstakken. De wet zou slechts voor iedereen een minimum moeten vaststellen. De cao-onderhandelaars moeten de rest invullen. Per cao kan worden afgesproken hoe hoog de wao-uitkering en de premie zijn. Elk bedrijf in de bedrijfstak moet dan wel verplicht worden, zich erbij aan te sluiten.

Reageer op dit artikel