nieuws

Btw-stelsel EU levert sores op

bouwbreed

Het nieuwe btw-verrekenstelsel in de Europese Unie, dat op 1 januari 1993 is ingegaan, levert voor bedrijven niet alleen administratieve maar ook financiele sores op. Zo maakt slechts eenderde van de ondernemingen volledig gebruik van de mogelijkheid om btw terug te vorderen bij export naar een ander land binnen de Unie.

Dat blijkt uit een onderzoek door Deloitte & Touche Tohmatsu International (accountants, belastingadviseurs) onder zeshonderd bedrijven in de EU. Van de Nederlandse bedrijven vordert 33 procent alle btw bij export terug, 47 procent een deel en 20 procent niets.

De helft van de Nederlandse bedrijven heeft problemen met het opvragen van gegevens van hun klanten in andere EUlanden. Die gegevens met bijbehorend btw-identificatienummer zijn nodig voor een sluitende controle op de btwafdracht en verrekening.

Na het wegvallen van de Europese binnengrenzen moeten exporteurs bij handel met andere EU-landen zelf opgeven aan wie zij hebben geleverd.

Dat geeft recht op terugvordering van btw in het land van oorsprong, terwijl de afnemer in het bestemmingsland btwplichtig wordt.

Reageer op dit artikel