nieuws

Bouwbedrijf Gebr. V.d. Heijden reorganiseert automatisering

bouwbreed Premium

Bouwbedrijf Gebr. V.d. Heijden BV uit Schaijk is een van de middelgrote bouwers in Nederland die behoort tot een belangrijke doelgroep van de systeemhuizen, te weten de ‘vervangers’. Na ruimschoots ervaring te hebben opgedaan met de automatisering van diverse werkplekken, is besloten om een nieuwe, op de toekomst gerichte, weg in te slaan. Er moest geintegreerd worden. Men koos voor Windows en bouwkundige programmas van KPD Automatisering.

V.d. Heijden is een bedrijf met een rijke traditie. Het bedrijf werd reeds 100 jaar geleden gestart door de overgrootvader en zal, als zijn kleinzonen, de huidige directie, in de toekomst mochten besluiten het rustiger aan te gaan doen, nog altijd de eigen naam ke blijven dragen. Achterkleinzoon ing. A.H.C. van der Heijden, onze gesprekspartner, is als directie-assistent reeds goed ingewerkt. De markt waarop het Brabantse bedrijf zich richt is die van de utiliteitsbouw waarbij het bouwen van politiebureaus en recreatieparken van Centre Parcs tot een van de specialismen wordt gerekend. Met een jaaromzet van zon 30 tot 40 miljoen gulden en circa 50 man aan personeel behoort de Gebr. V.d. Heijden tot de middelgrote bouwers van Nederland.

Stukjes

De computer is allang geen vreemd instrument voor V.d. Heijden. Al in het allereerste begin van de bouwautomatisering werd een toen nog log apparaat het kantoor binnengereden om de administratie te ondersteunen. Het tijdperk van de pc’s werd bij het bedrijf ingeluid door de komst van meerdere micros en de introductie van specifieke bouwkundige programmatuur. De administratie werkte met SCAB Bouw en de calculator met Ibis Trad. Twee pakketten waarover men zeer tevreden was. Echter, de tijd staat niet stil en in een markt waarin een bouwonderneming aan steeds hogere eisen moet voldoen, groeide de behoefte aan een meer omvattende automatisering. ‘We moeten sneller werken, flexibel ke reageren op veranderingen in de markt en eisen van de opdrachtgever en we moeten voldoen aan eisen die gelden ten aanzien van de kwaliteitszorg’, schetst Arno v.d. Heijden. ‘Je kijkt dus niet langer alleen naar de werkplek maar naar het totale proces. Dan blijkt dat de automatisering van stukjes niet voldoet. Er zal moeten worden geintegreerd. Voor ons betekende dat in de eerste plaats de calculatie en financiele administratie aan elkaar moesten worden gekoppeld. Omdat die twee disciplines nog volkomen los van elkaar werkten, werd nog veel dubbel werk verricht.

Gegevens uit het ene pakket moesten worden overgenomen in het andere pakket, dat kostte tijd. Bovendien hadden zowel de de uitvoerder als de mensen op het bureau geen duidelijk inzicht in de stand van het werk.”

Jas

Voor het verkrijgen van een koppeling tussen de calculatie en financiele administratie, werd eerst bekeken of de bestaande programmas niet gewoon aan elkaar konden worden gebreid. ‘Dat was wel mogelijk’, vertelt Van der Heijden, ‘echter dan moest er zoveel worden ‘gerommeld’ dat we niet de idee hadden een degelijke oplossing te verkrijgen.

Hoewel we erg tevreden waren over Ibis Trad, moesten we dit pakket dus laten vallen. Het pakket SCAB Bouw hebben we gehouden, vooral nadat bleek dat wanneer we voor een totaal ander systeem van weer een ander systeemhuis zouden kiezen, een sterke wissel op onze organisatie zou worden getrokken. Wat dit systeemhuis aanbood zag er zeer goed uit, echter, wij hadden de indruk dat deze oplossing weer te ver ging. De ‘jas’ die zij aanboden was gewoon te groot. Bovendien zouden we, omdat ze onder Unix werken, ons te veel afzonderen van hetgeen andere systeemhuizen bieden.”

Voortgang

De keuze viel dus uiteindelijk op KPD Automatisering, die, dankzij haar samenwerking met het Scab, gemakkelijk kon aansluiten op het bestaande financiele pakket. Voor de calculatie werd het pakket BouwCalc+ aangeschaft en de poleider krijgt BouwCalc Projectadministratie en het planningspakket PlanCalc onder Windows tot zijn beschikking.

Al deze programmas draaien in een netwerk. ‘Alle voor ons essentiele taken zijn geautomatiseerd en hangen aan elkaar’, schetst Van der Heijden. ‘Groot voordeel hiervan is dat iedereen een optimaal inzicht heeft in de voortgang van de poen en -op directie-niveau- de voortgang van het bedrijf. BouwCalc biedt, dankzij de mogelijkheid om in elementen te begroten en steeds dieper af te dalen naar meer gedetailleerde niveaus, de mogelijkheid om snel en scherp te calculeren, terwijl door de koppeling met de poenadministratie de nacalculatie niet achteraf maar gelijktijdig aan de voortgang van het po kan worden uitgevoerd. De poleider kan bijvoorbeeld direct registreren op welke data welke verplichtingen met onderaannemers zijn aangegaan, wat hem inzicht verschaft in het verloop van zijn po terwijl de financiele administratie een instrument in handen heeft waarmee de liquiditeitsstroom binnen het bedrijf kan worden gecontroleerd. Door de integratie van de calculatie met het planningspakket weet de poleider bovendien hoe zijn organisatie op de bouwplaats eruit ziet.’

Eenvormigheid

De integratie die Van der Heijden nastreeft, is gerealiseerd niet alleen door een koppeling van de genoemde bouwkundige applicaties.

Door al deze pakketten in een Window-omgeving te plaatsen, is er eveneens sprake van een integratie in de wijze van de bediening van de pakketten.

Elk pakket wordt op precies dezelfde wijze benaderd of zoals Van der Heijden het uitdrukt: ‘De bediening is volkomen eenduidig en uiterst eenvoudig. ‘

‘Daarnaast geldt vanzelfsprekend het gemak dat je onder Windows gelijktijdig verschillende schermen kan openen. Je kunt wanneer je wilt op elk niveau in een bestand ‘prikken’.

Omdat we bovendien gebruik maken van Micro Soft pakketten als Word, zal elke pc optimaal worden gebruikt. Of er nu een memootje moet worden geschreven, of een rapport samengesteld: omdat dit pakket zo gemakkelijk is en door iedereen te gebruiken, zal men deze zaken ook zelf gaan doen.

Er zal minder werk naar het secretariaat worden geschoven. En dat ook dat komt overeen met onze doelstelling. Immers het gaat er ons om dat er efficienter wordt gewerkt.

Dubbel werk moet zoveel mogelijk worden vermeden. De Window-techniek stelt ons daartoe in staat.”

Reageer op dit artikel