nieuws

Bouw van Bonnefantenmuseum blijft binnen krediet

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Limburg gaan er nog steeds van uit dat de bouw van het Bonnefantenmuseum op het voormalige Ceramique-terrein in Maastricht volledig binnen het totaal gevoteerde krediet zal worden gerealiseerd. Ook verwachten ze dat de eerder opgelopen vertraging tijdens het verdere verloop van de bouw zal worden gecompenseerd.

Ze laten dat weten in de beantwoording van vragen van D66 over de voortgang van het po. Volgens deze partij zou er vertraging zijn ontstaan als gevolg van latere energielevering door de Mastrichtse Nutsbedrijven. Dat wordt door GS bevestigd: ‘Medio september zou -op grond van gemaakte afspraken- het in aanbouw zijnde museum aangesloten worden op het stadsverwarmingsnet ten behoeve van levering van bouwwarmte, die nodig is om de bouw droog te stoken in verband met de te leggen parketvloeren en het binnenschilderwerk. Door een samenloop van procedurele en technische omstandigheden is deze bouwwarmte tot nog toe niet geleverd.’

Zo zou volgens GS sprake zijn van geweest van niet beinvloedbare vergunning-procedures en andere buiten de macht van de Nutsbedrijven liggende procedurele en technische problemen.

‘De verwachting is echter dat binnen afzienbare alsnog bouwwarmte zal worden geleverd. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de gevolgen voor de voortgang van de bouw beperkt zullen blijven, omdat de weersomstandigheden tot dusver gunstig zijn geweest’, aldus GS.

Stadsverwarming

Ze wijzen er op dat indertijd de gemeente Maastricht als voorwaarde voor vestiging van het Bonnefantenmuseum op het Ceramique-terrein stelde dat zou worden aangesloten op het aldaar te realiseren stadsverwarmingsnet. Daarmee hebben GS ingestemd onder het beding dat dit niet mag leiden tot extra kosten voor het bouwpo: ‘Wij gaan er dan ook van uit dat deze te late levering van bouwwarmte niet zal leiden tot extra kosten en andere nadelige gevolgen voor het in aanbouw zijnde museum.’

Overigens vonden GS de vertraging niet opportuun genoeg om met provinciale staten in overleg te treden. ‘Er doen zich tijdens een omvangrijk bouwproces vaker knelpunten voor in de planning, die in het merendeel van de gevallen tijdig worden opgelost’, verklaren ze. Hoewel er rekening mee gehouden moet worden dat de bouw enige vertraging zal oplopen, gaan GS ervan uit dat die gedurende het verdere verloop van het po wordt gecompenseerd en niet tot extra kosten zal leiden.

Noodketel

Volgens GS is nog wel overwogen een noodketel te plaatsen. Maar daarvan is afgezien vanwege de tijd die nodig is om een en ander technisch te realiseren. Ook de daarmee gemoeide extra kosten en de korte gebruiksduur van de noodvoorziening waren aaleiding daarvan af te zien.

Reageer op dit artikel