nieuws

Bouw depots baggerspecie verloopt te traag

bouwbreed Premium

Het schoonmaken van vervuilde waterbodems in ons land verloopt niet volgens schema. De bouw van depots, waar baggerspecie kan worden gestort, verloopt te traag.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het waterbeheer die minister Maij (Verkeer en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Maij heeft in het recente verleden herhaaldelijk gewezen op het succes van het waterbeleid van dit kabinet. In haar voortgangsrapportage moet ze echter erkennen dat er nog een flink aantal knelpunten ligt. Zo zijn er problemen met de verwijdering en verwerking van vervuilde baggerspecie. De bouw van depots, waar de baggerspecie kan worden gestort, komt niet snel genoeg van de grond. De depots in het Ketelmeer en het Hollandsch Diep zijn op zijn vroegst pas over drie jaar klaar. Ook de aanleg van andere depots is vertraagd. ‘Het vooralsnog ontbreken van voldoende stortplaatsen is een groot probleem en leidt tot onvoldoende onderhoudsbaggerwerk door stag–na–tie in de voortgang van de saneringsoperatie’, schrijft Maij in haar begeleidende brief.

Reageer op dit artikel