nieuws

Bonden analyseren problemen bij Bruil

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1 Maar de haalbaarheid daarvan is naar zijn mening mede afhankelijk van de opstelling van de twee huisbankiers van Bruil. De liquiditeitsproblemen zijn volgens de FNV-districtsbestuurder overigens niet van dien aard dat er ook gevolgen dreigen voor de overige werknemers.

Peters benadrukt dat de 200 werknemers voor wie ontslag is aangevraagd, niet van de ene op de andere dag op straat zullen staan: ‘Dat zal geleidelijk gebeuren, omdat veel mensen nog op werken zitten die eerst afgemaakt moeten worden. En wellicht dat het aantal van 200 lager uitvalt. Maar dat hangt af van het verwerven van nieuwe projecten.’

Bonden en directie hebben afgesproken dat ze op 24 november weer bijeen zullen komen voor vervolgoverleg.

Reageer op dit artikel