nieuws

BNG wil een waarborgfonds voor financiering zorgbouw

bouwbreed Premium

Er moet een fonds komen voor de financiering van (nieuwbouw)plannen van instellingen voor gezondheidszorg en bejaardenoorden. Dat bepleit de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Zo’n waarborgfonds zou gevuld moeten worden met een eenmalige bijdrage van f. 100 miljoen de overheid en bijdragen van de instellingen zelf. Het is voor instellingen in de gezondheids- en bejaardenzorg momenteel niet eenvoudig om hun bouwplannen gefinancierd te krijgen. Het rijk geeft nauwelijks garanties meer, waardoor banken steeds hogere eisen gaan stellen aan de kredietwaardigheid van de instellingen. Veel ziekenhuizen en bejaardenoorden verkeren door bezuinigingen echter in grote financiele nood. Bouwplannen worden daardoor uit- of afgesteld. Om banken over te halen toch te financieren dient er derhalve een andere waarborg te komen, vindt de BNG-commissie die het plan heeft opgesteld.

Reageer op dit artikel