nieuws

Bepalen levensduur pvc-dakbanen lastig

bouwbreed Premium

‘Uit onderhoudsinspecties van pvc-daken, die overigens sinds 1971 worden toegepast, blijkt het bepalen van de resterende levensduur niet eenvoudig. Zeker niet als dit louter visueel moet worden vastgesteld’, aldus A.F. van den Hout, directeur van BDA Buro Dakadvies, op de gisteren in Gorinchem gehouden studiemiddag ‘Lang leve PVC?’.

Mede daarom heeft de Stichting Bouwresearch samen met betrokken branches BDA verzocht een studie hiernaar te verrichten. Dat heeft geleid tot het SBR-rapport ‘Duurzaamheid van pvc-dakbedekkingssystemen’, dat gisteren werd gepresenteerd.

Volgens een definitie wordt met de levensduur van een dakbedekking de periode bedoeld, waarin het dak waterdicht blijft. Dit met inbegrip van reinigings- en onderhoudsbeurten. ‘Om echter aan te ke geven of deze maatregelen wel nuttig zijn is het raadzaam om onderscheid te maken in het bepalen van de levensduur. Dat is nodig omdat er meer componenten aanwezig zijn dan alleen het dakbedekkingsmateriaal. Allereerst moet worden gekeken naar de dakbedekkingsconstructie.

Dat zijn alle lagen boven de ondergrondconstructie. Vervolgens dient de kwaliteit van de dakbedekking zelf te worden onderzocht. Dat zijn alle dakbedekkingslagen en hun aansluitingen. Tenslotte moet de individuele prestatie van het dakbedekkingmateriaal worden beoordeeld”,zo zei hij.

Onafhankelijk

Behalve de bepaling van de conditie van de pvc-dakbaan bestaat er een groot aantal produktonafhankelijke factoren, die de keuze voor het on derhoud bepalen. Om de duurzaamheid van een (pvc) dakbedekkingsconstructie op een willekeurig moment te ke aangeven is het nodig de risico’s te onderkennen, te registreren en af te wegen”, aldus Van den Hout.

Onderconstructie

‘Nadat is vastgesteld dat de dakbedekkingsconstructie technisch en bouwfysisch goed is en de thermische isolatie is te handhaven komt het pvcdakbedekkingssysteem aan de beurt. Eerst wordt de conditie ervan bepaald. Dan volgen de bevestiging van het daksysteem aan de onderconstructie, de toestand van de opverlappingen, de aansluitingen en de afwerking. Fabrikanten geven voor pvc-dakbedekking in het algemeen een levensduur op van 25 jaar bij normaal gebruik en onderhoud. Gedurende de studie hebben wij diverse daken, waarvan enkele van deze leeftijd met de pvc-bedekking onderzocht. Daarbij is ons gebleken dat sommige tekenen van niet verwachte veroudering vertoonden’, aldus Van den Hout. ‘ Soms vertonen pvc-dakbanen ver voor de voornoemde 25 jaar verschijnselen, die erop wijzen dat de veroudering sneller is gegaan dan verwacht. Deze verouderingen vertonen zich als sinaasappelhuid en brosheid. Dit laatste kan in een later stadium zelfs overgaan tot ‘sterren of ijsscheuren’. In het algemeen gaat dit gepaard met ernstige krimp. Deze verschijnselen moeten echter wel als uitzonderlijk worden beschouwd. De oorzaak van ontijdige en onverwachte veroudering ke er vele zijn.

Weekmakers

Brosheid en de daarmee gepaard gaande verschijnselen van stervorming en scheuren zijn meestal het gevolg van verlies van weekmakers. Versneld verlies hiervan kan optreden door: direct contact met polystyreenschuim(EPS) of bi tumen. De invloed van microorganismen. Dit komt vooral voor bij losliggende en geballaste bedekking alsmede bij het omgekeerd-daksysteem.

Ook kan fijn stof het verlies van weekmakers veroorzaken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan invloeden van meel, melk-, waspoeder en dergelijke. Verder kan contact met oude pvcdakbedekking een oorzaak zijn of contact met PUR gebonden rubber zoals tegeldragers. Het weekmakerverlies is te beperken door het toepassen van neutrale scheidingslagen van glasvlies en polyestermat en door toepassing van zogenaamde fungiciden.

Drie oorzaken

Er zijn drie belangrijke oorzaken die veroudering van pvc bewerkstelligen’, zo sprak Van den Hout. ‘Die betreffen het verlies van weekmakers, de invloed van UV-stralen en de invloed van warmte. Ons onderzoek heeft zich op drie hoofdlijnen gericht. Een indicatief onderzoek op het dak.

Deze beperkt zich tot visuele beoordeling en oppervlakkige materiaal beoordeling. Een conditie-onderzoek gepaard gaande met monsterneming en vervolgonderzoek. Hierbij is ons als belangrijkste feit gebleken, dat er vrijwel altijd een referentie met het origineel mogelijk is. Die referentie volgt dan door het vergelijken van de toestand (soepelheid) van de bedekking onder de overlap en die van de overlap of dakbedekking zelf. Datzelfde geldt voor het beschermdeel onder bijvoorbeeld het voetlood. Door dit vergelijk is de mate van het verlies van weekmakers te bepalen. Vervolgens wordt de conditie van de dakbedekking op al zijn facetten beproefd in een laboratorium.

Op grond hiervan volgt uiteindelijk de voorspelling van de verwachte resterende levensduur. Daarmee vallen tevens de pvc-dakbedekkingssystemen in een planmatig onderhoud te betrekken.

Reageer op dit artikel