nieuws

Bedrijfsleven voor boren Waddenzee

bouwbreed Premium

Het noordelijk bedrijfsleven en werknemersorganisaties zijn voorstander van aardgasboringen in de Waddenzee. De exploitatie van de gasvelden levert zoveel extra werkgelegenheid, inkomen en know-how op, dat het kabinet winning op zee moet toestaan.

Dat betogen de noordelijke werkgeversorganisaties alsmede de vakbewegingen FNV en MHP in een gezamenlijke verklaring. Het CNV staat er niet achter. Binnenkort moet het kabinet beslissen of er op de Waddenzee naar gas mag worden geboord. De vrijwillige boorstop van de oliemaatschappijen NAM, Mobil en ElfPetroland loopt begin januari af. Volgens het bedrijfsleven (KNOV, NCOV, VNO, NCW en kamers van koophandel) is de impuls van de boringen voor de noordelijke economie dermate belangrijk, dat de regering de exploitatie van de aardgasvelden mogelijk moet maken. De organisaties hebben berekend dat het boren op de Waddenzee een directe werkgelegenheid van ruim 8000 tot 11000 banen oplevert. Gespreid over dertig jaar zou de totale werkgelegenheid ruim 23000 tot 33500 arbeidsplaatsen bedragen.

Reageer op dit artikel