nieuws

BDA vult hiaten op van ecobalans pvc-dekking

bouwbreed Premium

‘De voor de berekening van de ecobalans beschikbare gegevens van pvc-dakbanen vertonen op een aantal plaatsen hiaten’, aldus prof. N.A. Hendriks van BDA Buro Dakadvies. Deze zijn daarom volgens hem in een rapport zo goed mogelijk opgevuld met redelijke aannames.

Het betreft het rapport ‘Milieu-effecten van een mechanisch bevestigde pvc-dakbaan’ dat door het adviesbureau is uitgebracht. Het rapport is gemaakt in opdracht van VEKUdak, de Vereniging van fabrikanten en importeurs van pvc kunststof dakbedekkingen te Vught. In het onderzoek heeft BDA zich bepaald tot een specifiek type pvc-dakbaan en het bevestigen volgens een specifieke methode. ‘De uitgangspunten die hierbij zijn gekozen zijn waarschijnlijk niet bijzonder milieugunstig ten opzichte van andere dakbedekkingsmogelijkheden of op zijn hoogst daaraan gelijkwaardig. Andere dakbedekkingen en bevestigingsmethoden zullen derhalve bij berekening waarschijnlijk niet tot een ongunstiger resultaten leiden’, aldus BDA.

Invloed vulstoffen

Uit het onderzoek is BDA gebleken dat grondstoffen voor de vulstof van de pvc-dakbaan een betrekkelijk grote invloed hebben op een aantal milieumaten. Voor de vulstoffen is uitgegaan van titaandioxyde en de Ca/Zn (calcium/zink) stabilisator. Deze laatste verbinding bestaat voor een deel uit zonnebloemvetzuur. ‘Wijziging van deze grondstoffen kan al direct een groot milieuvoordeel opleveren’, zo zei Hendriks. Ook het recyclen van pvc-dakbanen, zoals die eind dit jaar in de AfDR (Arbeidsgemeinschaft fur pvc Dachbahn-recycling) te Troisdorf begint heeft een behoorlijk milieu-effect.

Uitgangspunten Bij deze studie is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Een pvc-dakbedekking, geproduceerd volgens de kalandermethode in een dikte van 1,2 mm. De bedekking heeft een drager van polyesterweefsel. De pvc-baan is niet bestand tegen bitumen.

Voorts is uitgegaan van een type weekmaker, uv-stabilisator en vulstoftype. Voor de mechanische bevestiging geldt een systeem met drukverdeelplaten en stalen zelfborende dakschroeven. Deze zijn dan aangebracht in de overlap van de dakbaan van 100 mm breed.

De dakbaan is 1100 mm breed en heeft derhalve een werkende breedte van 1 meter. Het aangenomen bevestigingspatroon is 4-6-8 en de overlappen zijn thermisch gelast. Met deze gegevens als uitgangspunt is de pvc-dakbedekking berekend op haar milieueffecten.

Het grondstoffenverbruik is ervan berekend evenals het energieverbruik, de diverse emissies in de lucht, de aarde en het water alsmede het chemisch afval dat overblijft.

Milieumaten Het een en ander resulteert in een vergelijking van milieumaten. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met het recyclen van pvc-dakbanen door de AfDR. Uit de resultaten blijkt tevens dat de mileumaten in belangrijke mate worden beinvloed door de gekozen samenstelling van de pvc. In een uitgebreide bijlage is gedetailleerd ingegaan op de samenstelling van de dakbedekking en de milieufactoren. De waarde van de studie zal pas echt tot zijn recht komen wanneer soortgelijke LCA(Life Cycle Assessment) of levenscyclusanalyse wordt toegepast op alle andere soorten dakbanen. Daarbij is het volgens BDA nodig dat desbetreffende branches bijdragen in vervolgonderzoeken. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een stuurgroep. Het rapport is van belang voor iedereen die bij het tot standkomen van dakbedekkingen zijn betrokken.

Het rapport is aan te vragen bij BDA Buro Dakadvies te Gorinchem, telefoon 01830-69690.

Reageer op dit artikel