nieuws

Bandensteller moet plaatsje in straatmakerij nog vinden

bouwbreed

Met de introductie van de Multi-(banden)steller, die afgelopen week op een bestratingspo van Van Mourik BV te Hilversum aan de praktijk werd getoetst, lijkt de straatmaker keuze te worden geboden uit weer een breder scala van arbeidverlichtende werktuigen. Of die keuze wordt gedaan hangt af van zowel de praktische bruikbaarheid ervan als van de bereidheid van de straatmaker zijn traditionele handmatige werk te laten voor een gezondere gemechaniseerde aanpak.

Ontwikkelaar van de Multisteller is ing. J. Verschoor, een naam die we al eerer tegenkwamen bij de lancering van de Binky-bandensteller begin dit jaar in de gemeente Arkel.

Zoals van aannemers kon worden verwacht bleek tijdens de demonstratie van de Binky sprake van de nodige terughoudendheid. Niettemin zag Verschoor goede gebruiksmogelijkheden voor zijn bandensteller en bracht hij zijn geesteskind voor verdere produktie onder bij machinefabriek Dijk Inpijn Engineering BV te Arkel, verantwoordelijk voor de technische realisering van zijn idee. Ook in Hilversum bleek het enthousiasme nog niet erg groot.

Lichter

De Binky is naar de mening van Verschoor een zeer wel bruikbaar apparaat, maar door zijn hijsvermogen van 300 kg met iets te veel capaciteit voor het gemiddelde werk. Bovendien zo moest hij later vaststellen bleek de aannemerij minder gelukkig met een vaste montage van de bandensteller aan het vorkenbord van de shovel.

De vraag naar een lichter apparaat, geschikt voor het stellen van banden tot 175 kg en met een grotere montageflexibiliteit aan zowel de shovel, heftruck en zo mogelijk schranklader, leidde tot de ontwikkeling van de Multi-steller.

Het concept van de hijsarm van dit werktuig, zo geeft Verschoor toe, is deels overgenomen van de Franse machineproducent Rabau. Echter, met een aantal belangrijke wijzigingen was er voldoende aanleiding om de constructie en werking van de nieuwe bandensteller door een patentaanvrage tegen kopieren te beschermen.

Constructie

De hijsarm van de Multi-steller wordt niet verlengd door telescoperen, maar is te vergroten door het horizontaal uitzwenken van twee onafhankelijk van elkaar draaibare giekdelen. Op deze wijze komt de bandensteller tot een maximaal bereik van 1750 mm en kan zowel links- als rechtsom gewerkt worden. Het zakken en hijsen van de speciale bandenklem gebeurt hydraulisch.

De multifunctionaliteit van de bandensteller valt af te leiden van de montagemogelijkheid op elke machine met palletvorken en extra hydraulische aansluiting.

De Multi-steller laat zich gemakkelijk losnemen van de dragermachine en eenvoudig vervoeren. Daartoe is hij in voorwaartse richting neer te kantelen en rust hij stabiel op een drietal steunpunten gevormd door het draagframe en de tot de grond neergeklapte hijsarm. De bandensteller is uitgerust met een verbeterde klem, waarmee de vijftien met de shovel in een keer meegenomen trottoirbanden goed zijn te hanteren. Voor het opnemen van opritstukken, molgoten, trottoir- en straatkolken en buizen zijn door Verschoor evenzovele klemmen bedacht.

Evenals bij de Binky was er bij het beproeven van deze Multisteller niet direct sprake van grote acceptatie. Uitvoerder Van Driel van Van Mourik zei het nuchter: ‘De straatmaker staat de ontwikkeling van nieuwe werktuigen niet in de weg, maar belangrijk is wel dat we produktie ke blijven maken. Voorlopig leggen we de bandentang nog niet weg, tenzij natuurlijk werktuigen, zoals bandenstellers, straks dwingend worden voorgeschreven.

Volgens de heer Verschoor is produktie zeker haalbaar.

Wanneer de straatmaker de bediening van de Multi-steller in de vingers heeft vraagt het stellen van een trottoirband niet meer dan een minuut.

Het aan de draad stellen van de vijftien banden vroeg in Hilversum ruim een half uur.

Die ruimere tijdsperiode was evenwel meer toe te schrijven aan de ongeoefendheid van de man aan de bandensteller dan de mogelijkheden van het apparaat zelf. Ook het samenspel tussen shovelmachinist en de bediener van de bandensteller is belangrijk voor een vlotte voortgang van het werk. Belangrijk was ook nu weer dat veel minder behoefde te worden getild.

Gescheiden

Dijk-Inpijn de producent van de Binky die hiermee al drie tevreden klanten zegt te hebben en Verschoor hebben hun technische samenwerking rond dit apparaat inmiddels beeindigd en zijn elk gescheiden wegen gegaan. De Arkelse machinefabriek die aanvankelijk de verkoop van deze bandensteller ter hand had genomen, heeft de commerciele activiteiten thans ondergebracht in de aparte BV Andor te ‘s-Hertogenbosch.

Verschoor heeft voor de verkoop van zijn Multi-steller, in Novon Benelux BV te Gorinchem zijn nieuwe partner gevonden.

Reageer op dit artikel