nieuws

B en W Enschede en Hengelo eens over fusie

bouwbreed Premium

Na vijf jaar studeren en praten zijn de colleges van B en W van Enschede en Hengelo het eens geworden over een fusie. Als de gemeenteraden van beide steden er mee instemmen, ontstaat de vijfde stad van Nederland met circa 225000 inwoners.

Het zou voor de eerste keer zijn dat twee grote gemeenten besluiten in elkaar op te gaan.

De eenwording stelt de dubbelstad in staat uit te groeien tot een belangrijk economisch centrum van Europa.

Tot op het laatste moment was het onzeker of de colleges het eens zouden worden over de fusie. Vooral van Hengelose kant waren er momenten van grote twijfel of het huwelijk met Enschede wel zoveel financieel rendement zou opleveren als werd voorspeld. Ook bestond er de vrees dat fusie identiteitsverlies van met name de kern Hengelo zou betekenen. Daarnaast leidden discussies over de verdeling van de voorzieningen tot vertraging in de onderhandelingen.

Dat de beide colleges elkaar uiteindelijk vonden, is onder andere een gevolg van uitlatingen in de landspolitiek en een rapport van oud-wethouder Etty van Amsterdam. Zonder fusie hoeven Enschede en Hengelo volgens Etty niet te rekenen op jaarlijks 45 miljoen gulden extra rijksgeld. Deze financien zijn nodig om beide gemeenten in staat te stellen voor circa een miljard gulden te investeren in voorzieningen die van wezenlijk belang zijn om hun gezamenlijke functie als zogenoemd stedelijk knooppunt waar te maken.

Reageer op dit artikel