nieuws

AskSam for Windows brengt licht in informatiebrij

bouwbreed Premium

Iedereen die omkomt in de drukte en allerhande poen in de gaten moet houden kent het gevoel bijna ten onder te gaan in de informatie, zoals numerieke gegevens, stukken tekst, afspraken, willekeurige feiten enz., enz. In deze mengelmoes van data kan AskSam orde brengen.

AskSam is een database die kan zoeken in ongestructureerde data, deze data kan structureren, en ook als een gewone database met velden en records kan werken. Een manusje van alles, dat gerangschikt wordt in de categorie PIM.

PIM

Een PIM is een Personal Information Manager. Er zijn er verscheidene op de markt maar de meeste benaderen het rangschikken van de persoonlijke informatie vanuit de traditionele agendas en organisers. AskSam doet dat vanuit een database en zoekfilosofie.

Het verhaal gaat dat AskSam ontstaan is toen de Watergatecommissie indertijd in de Verenigde Staten geconfronteerd werd met een ongelofelijke hoeveelheid materiaal dat uitgezocht moest worden. De software van die tijd wist daar geen raad mee.

AskSam, zo genoemd naar voorzitter Sam Nunn van de commissie, bracht raad. De da tabase AskSam bestaat dus al sinds jaar en dag onder MSDOS.

Nu is de Windows-versie verschenen, en die voegt nog meer functionaliteit toe aan dit onder DOS al bijzondere programma. Voor nieuwkomers zal het programma best ingewikkeld zijn, maar een doorzetter kan, met enig begrip van het Engels, want een Nederlandse versie is niet voorhanden, al gauw een heel eigen structuur aan de schermen geven. Daar is geen kennis van welke programmeertaal dan ook voor nodig.

Spreadsheets

Binnen Windows is uitwisseling van informatie zeer eenvoudig, temeer omdat het programma OLE 1.0 ondersteunt.

Via deze linking ke gegevens uit andere programmas als spreadsheets en grafische gegevens op een simpele manier bij de reportage van de gegevens betrokken worden. Het programma is gebouwd rondom een tekstverwerker met behoorlijk veel mogelijkheden. Zo is er zelfs een Drag & Drop mogelijkheid. Binnen de tekstverwerker kun je een scherm met velden en dergelijke creeren als je prijs stelt op een uniforme input en verwerking. Als je daar behoefte aan hebt dan kan de normale platte tekst zoals die zich binnen een tekstverwerker vormt ook dienen als input voor de database.

Een rechtstreekse uitwisseling van WordPerfect-bestanden met AskSam is mogelijk. Dat geldt ook voor Dbase, RTF files en ASCII.

Zeer groot

Als je tekst importeert zal AskSam zelf automatisch naar een structuur daarin zoeken en elke structuur kan dan als veld binnen een record dienen. De bestanden ke zeer groot zijn. Elk nieuw stukje tekst kan worden onderkent als een document en mag 16000 regels bevatten. Je kunt ook binnen een bestand tekst toevoegen aan een document als er bijvoorbeeld over een bepaalde zaak meer informatie beschikbaar komt. Een bestand documenten kan totaal vier Gigabytes groot worden. Dat is bijna niet voor te stellen.

Grafische verwerking

Het zoeken en structureren gaat razendsnel en is in tegenstelling tot alle mij bekende databases niet afhankelijk van indexen. Dat is een groot voordeel want alle informatie is direct na invoer weer beschikbaar voor verwerking.

Ook grafische verwerking is mogelijk. Je kunt afbeeldingen van fotos, zoals huizen of machines eenvoudig meenemen bij daarop betrekking hebbende tekst.

Zoek je de afbeelding van een bepaald gebouw dan volstaat het intikken van een of enkele gegevens van dat gebouw en de afbeelding met de tekst verschijnt.

Hypertext

Binnen Windows is het uiteraard mogelijk om te werken in diverse bestanden tegelijk en ook informatie over te dragen tussen die bestanden. En het is mogelijk om met hypertext te zoeken. Dat wil zeggen dat zoeken op een bepaald trefwoord een stuk tekst geeft waarna binnen die tekst de woorden weer als trefwoord ke worden gehanteerd.

Daardoor is het mogelijk om met AskSam geprogrammeerde instructies te maken en zijn bestanden die ontsloten worden door dit programma bij uitstek toegesneden op de overdracht van informatie. Bijvoorbeeld een helpdesk is zeer gebaat met een dergelijke zoekmogelijkheid. Op een modem aangesloten computers ke vanuit AskSam telefoneren.

Het programma wordt geleverd met een aantal templates, zoals kalenders, adressenlijst, archivering van knipsels, telefoonboek en ‘to do-lijsten.

Reageer op dit artikel