nieuws

Akkoord uta-cao toch nog binnen handbereik

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft de vakbonden ‘in een uiterste poging om alsnog tot een principe-akkoord te komen’ voorgesteld het onderhandelingsresultaat over de utacao en de vut-uta-cao op twee punten te wijzigen. In een eerste reactie reageerden de bouwbonden FNV en CNV positief op de voorstellen. Daarmee lijkt een akkoord over de uta-cao nu toch echt binnen handbereik.

Naar nu blijkt heeft het overleg, dat afgelopen woensdag is gevoerd tussen de AVBB-overleggroepen VGBouw, NVOB en GWWO, toch nog tot overeenstemming geleid over de te volgen weg richting uta-cao.

Zoals bekend stond de onenigheid tussen de werkgevers onderling over het bereikte onderhandelingsresultaat van 8 september een definitief akkoord met de werknemersorganisatie tot op heden in de weg. VGBouw had, mede namens de NVB, grote bezwaren tegen de uitkomst van die onderhandelingen. De werkgeversbijdrage in de premie voor de reparatie van het wao-gat vond men te hoog, en er werd bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van een maximum aan de werkgeversbijdrage in de vut-premie.

NVOB en GWWO, die weinig problemen hadden met de onderhandelingsresultaten, deelden de visie van VGBouw niet, wat leidde tot langdurig en vaak vruchteloos formeel en informeel overleg. De vakbonden op hun beurt konden weinig anders dan wachten totdat de werkgevers een eensluidend standpunt hadden geformuleerd.

Voor uta-cao

Dat is nu gebeurd. Het AVBB meldt in een brief aan de werknemersorganisaties dat de werkgevers zich na ‘herhaald, intensief overleg’ hebben uitgesproken voor de totstandkoming van een nieuwe uta- en vut-uta-cao, respectievelijk geldend tot 1 maart en 1 mei 1995. Echter, dan is het wel noodzakelijk dat het in september bereikte onderhandelingsresultaat op twee punten wordt gewijzigd, toevallig net de punten waar de VGBouw zon moeite mee had.

Als excuus wordt daarbij aangevoerd dat de onderhandelingsdelegatie haar mandaat te ver had overschreden, wat tot zware kritiek heeft geleid van de achterban.

De bonden wordt voorgesteld de werkgeversbijdrage in de premie voor de reparatie van het wao-gat gedurende de contractperiode, dus tot 1 maart 1995, vast te stellen op 0,5% van het premieloon SV. Vanaf 1 maart 1995 zal de werkgeversbijdrage ke worden bastgesteld op maximaal 0,6% van het premieloon SV.

Verder zou er vanaf 1 januari 1994 een maximum aan de werkgeversbijdrage in de vutpremie moeten worden gesteld, tot 3,7% van het premieloon SV.

Verder dienen de cao-partijen voor 1 mei 1994 afspraken te maken over aanpassingen in de vut-regeling voor uta-personeel, die ertoe moeten leiden dat de totale kosten regeling vanaf 1 januari 1995 een premie van 8% niet te boven gaan. ‘Deze doelstelling’, aldus het AVBB, ‘moet nadrukkelijk in de cao worden vastgelegd.’

Werknemers

In een reactie lieten woordvoerders van de bouw- en houtbond FNV en hout- en bouwbond CNV desgevraagd weten in grote lijnen akkoord te ke gaan met de voorstellen die door de werkgevers zijn gedaan.

Woordvoerder Nijhoff van de bouw- en houtbond sprak van ‘hele kleine puntjes van afstemming’ waar nog over gesproken moet worden. Hij zei niet te verwachten dat dergelijke details een uta-cao nog in de weg zouden ke staan.

Gijs Wildeman van de hout- en bouwbond erkende dat de partijen er ‘nagenoeg’ uit zijn, maar: ‘door die hele voorgeschiedenis ben ik wel uiterst voorzichting geworden. Het is wat mij betreft pas echt rond als de cao gedrukt is.’

Woordvoerder Sonke van de VHP-Bouw was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel