nieuws

Agrarische rijsporenweg is terug

bouwbreed Premium

Als het aan Aannemings- en Handelsbedrijf P.E. Roos BV te Bladel ligt is de agrarische rijsporenweg terug. Het bedrijf heeft onlangs drie rijsporenwegen aangelegd, twee in Nederland en een in Belgie.

Zo’n rijsporenweg bestaat in plaats van uit een breed vlak uit twee smalle stroken beton.

Deze sporen zijn ongeveer 1 meter breed en worden beide tegelijkertijd met een slipformpaver aangelegd. Volgens Roos is dit type weg aantrekkelijk voor agrarische bedrijven, omdat de weg moeilijk als sluiproute is te gebruiken. Bovendien tast de weg het landschap minder aan en hebben kleine dieren en insecten minder moeite met het oversteken.

Een brede aaneengesloten weg vormt een biologische barriere, aldus een toelichting van het wegenbouwbedrijf.

Behalve voor het aanleggen van rijsporenwegen is Aannemings- en Handelsbedrijf Roos ook gereed voor het maken van vloeistofdichte verhardingen, die voldoen aan de in oktober verschenen ont werp-beoordelingsrichtlijn 2362/01 ‘Aanleg verhardingsconstructies in ter plaatse gestort beton welke vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen’.

Deze ‘milieuvloeren’ worden door Roos uitgevoerd zoals gebruikelijk in de wegenbouw.

De vloeren zijn dik en vertonen weinig krimpscheuren.

De vloeren worden voorzien van dilatatievoegen, afgedicht met Polyfoam (Polyurethaan), Sealer MB en Primer H17 van Saba te Dinxperlo. Aannemingsbedrijf Roos en Saba hebben voor de uitvoering van de vloeistofdichte vloeren een partnership gesloten.

Reageer op dit artikel