nieuws

Abp mag van Kok portefeuille gaan verruimen

bouwbreed

Het Algemeen burgelijk pensioenfonds (Abp) mag voortaan van zijn belegde vermogen tot 10% in het buitenland (was 5%) en tot 20% in aandelen (was 15%) beleggen.

De totale omvang van beleggingen in zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) mag nu 30% (was 20%) bedragen.

Op grond van de Abp-wet zijn de Abp-beleggingen onderworpen aan specialeregels van de minister van Financien.

De aanpassingen, die op verzoek van het Abp zijn aangebracht, verbeteren de mogelijkheden voor het pensioenfonds om zij beleggingsportefeuille te spreiden. Dat komt het risico/rendement-profiel van de beleggingen ten goede.

Ook andere beleggingsregels zijn aangepast zodat het Abp beter in staat is om afgeleide instrumenten, zoals bijvoorbeeld opties, te gebruiken en om hypothecair krediet te verlenen.

Verwacht wordt dat het Abpde nieuw geboden ruimte stapsgewijs en geleidelijk zal opvullen.

Reageer op dit artikel