nieuws

Zwitsers onderzoek: mineraalwol niet kankerverwekkend

bouwbreed

Bij een presentatie in Amersfoort van de Mineral Wool Association (MWA) te Amersfoort is meegedeeld, dat er geen kans van betekenis is voor het krijgen van kanker bij inademing van minerale vezels.

Dat zou zijn aangetoond door de Zwitserse patholoog dr. Hans Jorg Chevalier, dierenpatholoog van Experimental Pathology Services AG (EPS) te Bazel. Aan de hand van voorbeelden heeft hij duidelijk gemaakt, hoe het dieronderzoek in het onderzoekinstituut RCC te Geneve in Zwitserland, waarvan hij deel heeft uitgemaakt, is verlopen.

Uit dit onderzoek op hamsters en ratten, dat in 1988 is begonnen en dit voorjaar is beeindigd, is volgens hem -in tegenstelling tot andere onderzoeken- gebleken dat er geen gevaar bestaat voor de mens voor het krijgen van kanker door inademing van vezels van zowel steen-, glas-, als slakkenwol.

Ontworpen

Het Zwitserse onderzoek is daarom zo interessant, omdat het instituut RCC speciaal voor dit onderzoek een inhaleringsmachine heeft ontworpen, waarop de dierproeven zijn gedaan.

De inhaleringsmachine is zo ontwikkeld, dat de neuzen van de dieren volledig worden bedekt, zodat ze het maximum aantal bedoelde vezels naar binnen krijgen. Dat wil zeggen dat ze langdurig worden blootgesteld aan extreem hoge concentraties vezels, waaronder ook asbestvezels. Het gaat daarbij om duizendvoudige concentratie. Na stopzetting bleek een groot aantal dieren zich te herstellen. Bij andere proeven mankeerde nog wel eens wat aan de feitelijke uitvoering, waardoor er twijfel blijft ontstaan over de uitslag.

Juist omdat het hier om inhaleringsproeven is gegaan is de uitslag van dit Zwitserse onderzoek van groot belang.

Dat te meer omdat uit een recent Duits onderzoek wederom naar voren is gekomen, dat glas- en steenwolvezels wel degelijk kankerverwekkend zouden zijn. Het betrof hier echter geen inhaleringsproeven, maar inspuitingen van ratten en hamsters. Dat is derhalve nooit van toepassing op de mens te maken, omdat die nu eenmaal met het inhaleren van vezels heeft te maken en de eventuele gevaren ervan en niet met inspuitingen.

Statistisch

De tumorgevallen die bij het RCC-onderzoek naar voren zijn gekomen zijn statistisch gezien voor wat betreft de glas-, steen- en slakkenwol van geen enkele betekenis. Dat in tegenstelling tot die van asbest (crocidoliet), waarbij wel degelijk kankertumoren werden vastgesteld.

Bovendien moet volgens Chevalier nog worden bedacht, dat het ademhalingstelsel van ratten niet gelijk is aan dat van de mens, hoe groot de overeen komsten ook zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs in Nice in Frankrijk openbaar gemaakt.

Advies

Drie weken geleden heeft de Duitse MAK-Commissie, een adviesorgaan voor de Duitse overheid, haar advies over minerale wol aan het ministerie van Arbeid uitgebracht. Dit advies hield in dat minerale wol dient te worden behandeld als een mogelijk kankerverwekkend materiaal.

Volgens de MWA is het nog maar de vraag of het ministerie het advies zal overnemen.

Reageer op dit artikel