nieuws

Werkgevers verdeeld over resultaat uta-cao

bouwbreed Premium

Werkgevers in de bouw zijn intern sterk verdeeld over de vraag of de resultaten van het overleg ter vernieuwing van de uta-cao voldoende zijn om er mee akkoord te gaan. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf liet na een bestuursvergadering daarover weten ‘ een gezamenlijk oordeel van werkgevers nog te willen ophouden’. Dat standpunt wordt nu niet voor half oktober verwacht.

Die mededeling van het AVBB kwam overigens na een urenlange bestuursvergadering op woensdag nadat de VGBouw, mede namens de NVB, al publiekelijk had laten weten absoluut niet akkoord te zullen gaan met de onderhandelingsresultaten. VGBouw en NVB vormen in deze kwestie een van de drie overleggroepen binnen het AVBB.

Het AVBB constateerde achteraf ‘dat er sprake is van drie zware punten binnen de onderhandelingsresultaten, die een gezamenlijk standpunt vooralsnog tegen hielden’. Dat waren precies de drie zaken, die de VGBouw en NVB ertoe brachten voor het gezamenlijk overleg van werkgevers het onderhandelingsresultaat af te keuren. Het gaat om de wao-reparatie en de vraag of en in hoeverre werkgevers moeten opdraaien voor verslechteringen van een dergelijke werknemersverzekering, over de kosten van de vervroegde uittredingsregeling en de eenmalige uitbreiding van de vakantie met een dag.

Allesbehalve blij

Formeel werd het uitstel voor een gezamenlijke verklaring opgehangen aan het feit dat een van de drie overleggroepen -het NVOB- zich er nog over dient te beraden. Dat gebeurt omstreeks half oktober.

Maar duidelijk is dat het NVOB en de derde overleg groep in kwestie -het Grond-, Water- en Wegenbouwoverleg- allesbehalve blij waren toen ze aan het begin van de beslissende AVBB-vergadering werden geconfronteerd met het VGBouw-standpunt, dat bovendien al bewust naar de media was verzonden.

Officieel geeft het GWWO naar buiten toe geen commentaar.

‘We houden ons kruit droog tot het NVOB een definitief besluit zal hebben genomen, zodat er wellicht toch nog tot afsluiting van een uta-cao kan worden gekomen’, aldus een woordvoerder van het NVWB, een der leden van het GWWO.

Niet gebogen

Er wordt gefluisterd dat het GWWO wel akkoord had willen gaan met de uta-cao. Men heeft in ieder geval niet willen buigen voor de druk die de VGBouw publiekelijk op de twee andere AVBB-overleggroepen heeft uitgeoefend. Tot een afstemmen van de cao kwam het niet.

Niet bekend

Men ging daarom graag akkoord met de door het NVOB gevraagde veertien dagen uitstel. Het NVOB was met een voorlopige standpunt van het dagelijks bestuur naar Den Haag gekomen. ‘Maar nu wenst men ook nog eens het verbondsbestuur (in een vergadering op 11 oktober a.s.) met het standpunt van de grote bouwondernemers te confronteren.

‘Want we moeten inderdaad rekening houden met een paar harde maatschappelijke en feitelijke ontwikkelingen’, aldus NVOB-directeur mevr. S. Dekker in een reactie op de VGBouw-brief.

Zij gaf te kennen die brief te hebben ervaren als een signaal naar de vakbonden toe en beslist niet als een drukmiddel om werkgevers tot een ‘neen’ te doen besluiten.

Die vakbonden zeggen overigens te blijven hopen op een goed eindresultaat ondanks de verdeeldheid in werkgeverskring. Voor hen blijft er vooralsnog niets anders te doen dan afwachten.

Reageer op dit artikel