nieuws

Waterfront Breskens mag worden gebouwd

bouwbreed Premium

Ontwikkelaar Port Scaldis kan verder gaan met de realisatie van het bouwplan Waterfront, dat voorziet in de bouw van 220 luxe appartementen bij de uit te breiden jachthaven van Breskens, aan de oevers van de Westerschelde.

Vorig jaar werd de ontwikkeling van het plan stilgelegd, omdat minister Alders en de regionale inspecteur van de volksgezondheid vonden dat het vervoer van ammoniak via de rivier teveel risicos opleverde voor de toekomstige bewoners.

Inmiddels zijn de risico’s in opdracht van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat en de provinice Zeeland nader onderzocht, zo ant woordt minister Alders op schriftelijke vragen van Kamerlid Te Veldhuis (VVD).

Uit de voorlopige resultaten van die studie kan worden geconcludeerd dat door het nemen van beperkende maatregelen voor het ammoniaktransport de risico’s voor de bewoners tot op een aanvaardbaar peil ke worden gebracht. Daarmee komen de bezwaren die er waren tegen het bouwplan te vervallen.

Wel zullen nieuwe plannen op kwestbare plaatsen in de toekomst zorgvuldig worden afgewogen, zo schrijft Alders.

Tevens is het noodzakelijk om nu al in te spelen op een eventueel ongeval op de Westerschelde.

Reageer op dit artikel