nieuws

Wandschildering mag van rechter worden gesloopt

bouwbreed

Beeldend kunstenaar Siep van den Berg uit Amsterdam heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om te voorkomen dat een monumentale wandschildering van zijn hand verloren zou gaan.

Auteursrecht

De kunstenaar was van mening dat de voorgenomen sloop van zijn kunstwerk in strijd was met het auteursrecht en wilde als die sloop door de rechter toch werd toegestaan tenminste de opdracht van de RUG voor een nieuwe schildering in een van haar andere gebouwen.

Tevens wilde hij een voorschot van f. 15000 op een later nog vast te stellen definitief schadebedrag.

De muur met de schildering van acht bij vier meter in een gebouw van de universiteit in de Oude Boteringestraat moet worden gesloopt in verband met een ingrijpende verbouwing van het pand. De universiteit in wier opdracht het kunstwerk in 1975 tot stand is gekomen, betreurt de gang van zaken en heeft de kunstenaar een fotoreportage van zijn werk toegezegd.

Noodzakelijk

In zijn vonnis zegt rechtbankpresident mr. P. Lampe dat de belangenafweging ten gunste van de universiteit moet uitvallen nu die heeft aangetoond dat de geplande verbouwing redelijk en noodzakelijk is.

De rechter vindt dat de maker van een kunstwerk dat onlosmakelijk aan een gebouw verbonden is, er altijd rekening mee moet houden dat het werk door een aanpassing van het gebouw verloren kan gaan.

Hij acht geen rechtsgrond aanwezig om de universiteit te veroordelen een kunstenaar een schadevergoeding te betalen of hem de opdracht van een nieuw werk te geven.

Reageer op dit artikel