nieuws

VNG wijst plan D’Ancona voor asielzoekers af

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voelt niets voor het idee van minister D’Ancona van WVC om gemeenten meer in te schakelen bij de opvang van asielzoekers. WVC overweegt deels te stoppen met de opvang van asielzoekers.

De gemeenten komen in dat geval in aanmerking om de taken van WVC over te nemen, zo maakte D’Ancona eerder bekend.

De VNG zegt in een reactie hierop herhaaldelijk bij het kabinet te hebben aangedrongen op overleg, om de problemen bij de opvang van asielzoekers op te lossen. Op dit moment vangen de gemeenten al 23000 asielzoekers op in zogeheten ROA-woningen.

Verblijfsstatus

Het gaat hier om mensen die bijna zeker in aanmerking komen voor een verblijfsstatus.

Het rijk is verantwoordelijk voor de opvang in centra (asielzoekerscentra en onderzoeks- en opvangcentra).

Vooral in de asielzoekerscentra verblijven thans veel mensen die kans maken op een verblijfsstatus.

Voorts heeft 95 procent van de gemeenten medewerking toegezegd aan de huisvesting van 30000 toegelaten asielzoe kers. Volgens de VNG is het beschikbaar stellen van de woningen niet makkelijk omdat er vele anderen zijn die ook een beroep doen op de markt van goedkope woningen. Voor dit jaar worden bijna 40000 van deze mensen verwacht.

Grote moeite

WVC heeft grote moeite onderdak voor hen te vinden.

Volgens een woordvoerster van WVC gaat het nadrukkelijk niet om een uitgewerkt plan van de minister. Ook wil de minister haar handen niet volledig van de asielzoekersopvang aftrekken. ‘Het zijn slechts gedachtes van D’Ancona. Maar het is duidelijk dat het huidige systeem zo onder druk staat, dat het zo niet langer door kan gaan’, aldus de woordvoerster.

Positief

In tegenstelling tot de VNG staat de vereniging VluchtelingenWerk Nederland positief tegenover de gedachte van de bewindsvrouw. VluchtelingenWerk vindt een decentrale aanpak van de opvang van asielzoekers ‘veel realistischer’ dan een centrale aanpak, waarbij zoveel mogelijk mensen bij elkaar in kampen worden ondergebracht. Voorwaarde voor het welslagen van de ideeen van D’Ancona is dat de rijksoverheid de benodigde financien beschikbaar stelt aan de gemeenten, aldus VluchtelingenWerk.

Reageer op dit artikel