nieuws

VNG: inschatting woningbehoefte rijk achterhaald

bouwbreed

De prognoses van het ministerie van VROM over de toekomstige woningbehoefte zijn achterhaald. Er zijn meer woningen nodig dan in de Trendbrief is voorzien (144000 woningen extra tot 2000), onder andere omdat veel meer vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland komen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft dit in een lijvige brief aan premier Lubbers, waarin zij haar bezorgdheid over de woningnood in Nederland kenbaar maakt.

De VNG voorziet dat de eerstkomende jaren onvoldoende nieuwe huizen worden gebouwd. Naar haar oordeel moet er meer worden gebouwd om aan de vraag te voldoen.

‘Alleen dan heeft het ingezette regeringsbeleid kans van slagen’, waarschuwt de VNG.

In de brief worden vier aanbevelingen gedaan, om de nood op de Nederlandse woningmarkt te lenigen. Bouwlocaties moeten in de eerste plaats met meer zorg worden gekozen. De procedures voor de ontwikkeling ervan moeten worden bekort.

De overheid moet tevens geld beschikbaar stellen voor bodemsanering, infrastructuur en openbaar vervoer, en niet alleen de nadruk leggen op subsidie voor grondkosten.

Verder moet de sanering van vervuilde grond een hogere prioriteit krijgen. Bodemvervuiling is een van de oorzaken van de optredende vertraging van het woningbouwprogramma.

Tenslotte zouden woningzoekenden bij wijze van noodoplossing ke worden gehuisvest in leegstaande kantoren en bedrijfsruimten. Gemeenten zouden die ruimte ke vorderen en de eigenaren of exploitanten een vergoeding ke geven.

De Rijksvoorlichtingsdienst kon vrijdag namens ministerpresident Lubbers nog niet op de brief reageren. ‘De VNG heeft de brief pas op 18 oktover verzonden en wij hebben hem dus pas in huis. Premier Lubbers moet de inhoud nog bestuderen’, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Directeur Vismans van de Raad voor Onroerende Zaken liet voor de Vara-radio weten dat het idee voor de huisvesting van asielzoekers in kantoren en bedrijfsruimten te duur is. Hij pleit voor nieuwbouw.

Dat kan snel en goedkoop, mits de ‘extreem hoge kwaliteitseisen’ worden teruggeschroefd. ‘De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staat niet helemaal afwijzend tegenover het idee’, zegt voorzitter Van Groenigen desgevraagd. ‘Zeer binnenkort zullen wij met de VNG over dit onderwerp praten. We staan wel huiverig tegenover de term vorderen. Bedrijfs- en kantoorruimte ke ook via het marktmechanisme beschikbaar komen.’

Reageer op dit artikel