nieuws

Visafslag in Den Oever moet gemoderniseerd

bouwbreed Premium

De Visafslag in Den Oever doet verwoede pogingen om binnen de gestelde termijn te ke voldoen aan de door de EG op milieu-hygienisch gebied gestelde eisen. De beste oplossing lijkt een gedeeltelijke sloop van het bestaande visafslaggebouw, gecombineerd met nieuwbouw, en de realisering van een garnalenpelcentrum.

De door de cooperatie gevraagde subsidie voor dit po aan het ministerie van Landbouw en de EG is maar voor de helft gehonoreerd, waardoor een te gering risicovermogen ontstaat om bancaire financiering mogelijk te maken.

GS van Noord-Holland vinden het po van een zodanige importantie, dat zij de staten gaan voorstellen f. 500000 als subsidie te verstrekken en f. 500000 als lening onder hypothecair verband.

Reageer op dit artikel