nieuws

‘Vinex-discussie lijkt op welles-nietes-spel’

bouwbreed Premium

De rijksmiddelen om de Vinex-doelstellingen te realiseren zijn volstrekt onvoldoende. Departementen blijken langs elkaar heen te werken.

Procedures nemen veel tijd en in veel gevallen is het nog onduidelijk of de door de rijksoverheid gestelde uitvoeringstermijnen van de bouwlocaties haalbaar zijn.

Ruimtelijke ordening Hans Ouwerkerk Deze conclusies trekt Marktplan Adviesgroep BV uit Amsterdam in het onderzoeksrapport ‘Vaart in Vinex?’.

Marktplan Adviesgroep heeft dit rapport in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Poontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) opgesteld.

De lijvige rapportage is door beide organisaties inmiddels aan de fracties van de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee willen de Neprom en de ROZ een eerder in samenwerking met het Overleg Stedelijke Knooppunten opgestelde brief aan de Haagse politiek kracht bijzetten.

In die brief spraken de organisaties al hun ongerustheid uit over de voortgang van het Vinex-beleid. Volgens een woordvoerster van de Neprom lijkt de Vinex-discussie in een ‘welles-nietes’-spel te ontaarden. ‘De bewindslieden, Alders en Heerma zeggen steeds dat het met de Vinex-voortgang goed gaat terwijl de marktsector en veel gemeenten juist het tegendeel beweren. Om nu eens klip en klaar duidelijk te krijgen hoe het er daadwerkelijk mee voor staat hebben wij dat onderzoek laten uitvoeren.’

Onder druk

Marktplan Adviesgroep laat er volgens beide organisaties in de rapportage geen misverstand over bestaan: de uitvoering van het Vinexbeleid staat zwaar onder druk. Zo is er onder andere bij de stedelijke knooppunten sprake van onvoldoende coordinatie en overzicht. ‘Goed onderbouwde en doorgerekende plannen en gecoordineerde organisatievormen contrasteren met weinig concrete voornemens’, aldus de nota.

Geconstateerd wordt verder dat er per knooppunt sprake is van nogal uiteenlopende en soms zelfs ondoorzichtige en wisselende stadia van planontwikkeling, uitwerking en onderhandeling.

‘In voorkomende gevallen bestaat nog volstrekte onzekerheid over de planologische haalbaarheid van een bepaalde locaties-ontwikkeling, terwijl anderzijds reeds financiele onderhandelingen plaatsvinden.

Waar in het ene stadsgewest nauwkeurig doorgerekende cijfers worden gehanteerd, wordt in andere stadsgewesten met schattingen en ramingen gewerkt.”

De boodschap is verder duidelijk, zo voegen de Neprom en ROZ er aan toe: ‘Indien niet op korte termijn helderheid ontstaat over de financiering van het beleid voor de stedelijke knooppunten, lijkt een neerwaartse bijstelling van de doelstellingen op het gebied van de ruimtelijke inrichting, de beperking van de mobiliteit en de bodemsanering onafwendbaar.’

Reageer op dit artikel