nieuws

Verzorgingshuizen mogen alsnog gaan (ver)bouwen

bouwbreed

Een aantal eerder door de provincie Noord-Brabant opgeschorte bouwplannen van verzorgingstehuizen mogen alsnog -onder voorwaarden- worden uitgevoerd. Dat hebben gedeputeerde staten besloten na overleg met de statencommissie voor volksgezondheid.

De commissie stemde ermee in om eenderde van de geplande bouwcapaciteit in te leveren.

Voor GS was dat aanleiding negen bouwpoen alsnog vrij te geven. De plannen van negen verzorgingshuizen ke worden voortgezet, onder de voorwaarde dat eenderde van de oorspronkelijk voorgenomen uitbreiding danwel renovatie wordt ingeleverd. Het betreft De Doelen (Oosterhout), Antoniushof (Waalwijk), Ten Bijgaerde (Oisterwijk), Sint Joseph (Veghel), Taxandria (Valkenswaard), Kempenhof (Valkenswaard), Peppelrode (Eindhoven), De Akkers (Nuenen) en De Akert (Geldrop).

Een aantal bouwpoen dat door de tijdelijke opschorting werd getroffen, bleek in dermate vergevorderd stadium van voorbereiding dat stopzetting volgens gs onmogelijk is.

Die poen mogen wat hen betreft onverkort worden uitgevoerd. Get gaat om Achter de Hove (Sprang Capelle), Uitbreidingsinitiatief Van Nijnselstichting (Den Bosch-West), Sint Joseph (Bergeijk), Rozenhof (Helmond) en Heksenwiel (Breda).

Ten aanzien van verzorgingshuis Maasland in Herpen is besloten tot een beperkte reductie van het bouwplan. De oorspronkelijk geplande uitbreiding met zestien ‘klassieke

verzorgingsplaatsen is teruggebracht tot negen twee-kamerappartementen.

Al met al hebben de beslissingen van GS een totale bezuiniging op de bouwplannen van bijna f. 13 miljoen tot gevolg.

Dat is f. 3 miljoen minder dan in eerste instantie. Dit kan worden opgevangen door van het ministerie van WVC het verzorgingshuis Jan Baptist in Den Bosch over te nemen, inclusief het daarbij behorende rijksbudget van f. 2,1 miljoen.

Reageer op dit artikel