nieuws

Vernieuwd kanaal versterkt positie havens Delta-regio

bouwbreed

Het vernieuwde Kanaal door Zuid-Beveland versterkt de concurrentiepositie van de zogeheten Delta-regio ten opzichte van andere regios in het verenigde Europa. Voorwaarde hiervoor is dat de havens in de regio tot goede samenwerking komen.

Dit bleek gisteren uit de toespraak van minister Maij-Weggen voorafgaande aan het verrichten van de handeling waarmee het vernieuwde kanaal officieel in gebruik werd gesteld.

Het kanaal door Zuid-Beveland maakt onderdeel uit van de Nederlandse primaire vaarwegen en heeft zowel nationaal als internationaal grote betekenis. De scheepvaart heeft met de vernieuwde verbinding de beschikking gekregen over een tweede volwaardige verbinding, naast het Schelde-Rijnkanaal, voor het noord-zuidtransport.

Prognose geven aan dat het huidige aandeel van het Kanaal door Zuid-Beveland in het noord-zuid verkeer zal stijgen van 35 naar 45 procent. De verwachting is gebaseerd op het verbeterde kanaal, geschikt voor de vierbaksduwvaart. Bovendien wordt in het jaar 2000 gerekend op zon 55000 schepen met een gemiddeld laadvermogen van 1150 ton per schip. De vergroting van het aandeel is niet alleen het gevolg van de verbreding van het kanaal. Het afschaffen van de sluizen in Wemeldinge betekent dat slechts een maal bij Hansweert geschut hoeven te worden.

Omdat het tij op de Oosterschelde daarmee van invloed werd op de waterstand van het kanaal, werden de dijken langs beide oevers verhoogd. De verbeteringswerken aan het kanaal hebben ruim tien jaar in beslag genomen. Maij benadrukte in haar toespaak het strategische belang van samenwerken van de havens in de Delta-regio: Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen. Met het kanaal door Zuid-Beveland is de bereikbarheid van deze havens er sterk op vooruit gegaan. Maar in het verenigd Europa zijn het regios die hun positie in onderlinge concurrentie moeten verdedigen en versterken. Maij dacht aan een samenwerking op het gebied van het uitwisselen van containers en andere ‘feeder-activiteiten’.

Reageer op dit artikel