nieuws

Veel Nederlandse bedrijven naar bouwvakbeurs Leipzig

bouwbreed Premium

Er nemen maar liefst dertig Nederlandse bedrijven deel aan de Leipziger Bau-Fachmesse, de bouwvakbeurs die van 26 tot 31 oktober plaatsvindt te Leipzig in Duitsland. Het zijn vooral toeleveranciers uit het noorden en oosten van Nederland, die geinteresseerd zijn in export naar voormalig Oost-Duitsland en de landen van Oost-Europa.

Dat bleek tijdens een door de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel te Berlijn gehouden persconferentie in het World Trade Centre te Amsterdam. Er komen zeer veel gasten uit de voormalige Comecon-landen naar Leipzig, verzekerde drs. J.J. Atema, directeur van de NederlandsDuitse Kamer. Bovendien is de bouwmarkt in oostelijk Duitsland enorm. ‘Er is een bouwbehoefte van DM2,5 biljoen tot 2005. Zon getal met twaalf nullen is nauwelijks nog voorstelbaar’, aldus Atema.

Er wordt een forse groei verwacht in de sector van de particuliere woningbouw. De omzet in de totale bouw in oostelijk Duitsland is DM90 miljard. Dit jaar wordt een ver dubbeling verwacht, en in de komende jaren een verdrie- of viervoudiging.

Volgens Atema zijn de grote bouwbedrijven ‘eigenlijk allemaal wel aanwezig, zoals Kondor Wessels, Bam, Intervam, Volker Stevin enzovoort. Maar er valt ook te scoren voor kleine toeleveranciers. Op korte termijn openen we in Berlijn het Holland Trade House, waar zij terecht ke voor informatie.’

Materieel apart

Tot nog toe maakte de beurs voor bouwmaterieel deel uit van de Leipziger BauFachmesse. In mei 1994 wordt voor het eerst een aparte beurs voor bouwmaterieel gehouden, de Baumaschinen-Messe. De omzet van materieel in voormalig Oost-Duitsland is inmiddels gestegen tot DM6 mil jard. Deelname aan de beurzen te Leipzig is 15 a 20% goedkoper dan aan andere beurzen, schat S. Mattern van de Leipziger Messe GmbH. Volgens hem is het meeste succes te behalen door het leggen van directe contacten met potentiele afnemers. De resultaten daarvan zijn beter dan van indirecte contacten via agenten in westelijk Duitsland, bevestigt Atema. Voor degenen die zaken willen doen met de lokale overheden is het van belang te bedenken, dat die overheden niet over voldoende middelen beschikken. Zij maken meestal afspraken met prive-investeerders.

Nieuw beurscomplex

Volgens de organisatoren is er veel te verwachten op het gebied van bekistingen. Er wordt veel meer dan voorheen gewerkt met stortbeton in plaats van prefab beton. Daarbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van Oost-Europese werknemers. Volgens Mattern zijn de arbeidskosten van dertig Russische of zes Poolse werknemers even hoog als van een Duitse.

De Leipziger Messe kondigt de bouw aan van een volledig nieuw beurscomplex. Het wordt gebouwd op de plaats van het vliegveld Mockau. Ten noorden van Leipzig wordt een nieuw vliegveld gerealiseerd.

De aanleg van het beurscomplex van 100000m2 is goed voor een investering van DM3,5 miljard. De beurs blijft daarnaast beschikken over een beurspark van 30000m2 in het centrum van Leipzig. Volgens de beursorganisatie beschikt men straks over de grootste en modernste beursfaciliteit van Europa. De Messe hanteert bovendien een gewijzigd concept. De gerichte vakbeurs neemt de plaats in van de meer algemene beurs.

Behalve de Bau-Fachmesse en Baumaschinen-Messe zijn in Leipzig ook beurzen op het gebied van milieu en verkeer te verwachten. Van 8 tot en met 12 maart vindt de milieuvakbeurs Terratec plaats en van 9 tot en met 14 april de verkeersvakbeurs voor vervoer van goederen en personen, logistiek en overslagtechniek. Deze beurzen vinden nog plaats op het bestaande beursterrein.

Het nieuwe complex wordt eind 1995 geopend.

Reageer op dit artikel