nieuws

Utrecht wil ‘ANWB’ voor woningverbetering

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht wil een soort ANWB in het leven roepen, die het beheer en onderhoud van woningen door particuliere eigenaren gaat stimuleren en verbeteren. Bij de totstandkoming van een dergelijke organisatie worden naast de Utrechtse makelaars ook het NVOB en Vereniging Eigen Huis betrokken.

Bedoeling is dat het servicepunt uiteindelijk zelfstandig en met een beperkte gemeentelijke financiele bijdrage gaat opereren.

Dit blijkt uit de concept-nota ‘Strategisch Aanpak Particuliere Woningvoorraad Utrecht’ die door de afdeling Bouwbeheer Sector Particulier Woningbezit is opgesteld.

Aanleiding voor deze nota vormt het in kaart brengen van de behoefte van particuliere woningverbetering. Uit een eerder dit jaar verricht onderzoek bleek dat 50 procent van de vooroorlogse woningvoorraad matig tot slecht is.

Om eigenaren/bewoners over de streep te trekken om hun bezit te verbeteren is het volgens de nota noodzakelijk ‘een gedifferentieerd produkt-aanbod’ te creeren. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het laten kiezen van eigenaren tussen een bijdrage ineens en een financieringsvorm, waarbij meer van de fiscale mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld de omvang van de subsidie bij blokverbetering te verlagen ten opzichte van de pomatige aanpak.

Instelling Om te voorkomen dat er met de kraan open wordt gedweild moet volgens de nota nieuwe achterstanden in de particuliere woningvoorraad worden tegengegaan. Wel vraagt Utrecht zich in dit kader af of en in welke mate de gemeente daarbij een taak heeft.

Daarom pleit Utrecht voor het in het leven roepen van een organisatie die een stimulerende rol gaat spelen in het beheer en onderhoud door particuliere eigenaren. Daarbij wordt gedacht aan een instelling waarbij Utrecht slechts een geringe rol speelt en die bijna volledig door marktpartijen wordt getrokken. Een dergelijke ‘ANWB’ kan produkten aan belanghebbenden te koop bieden. In dit kader wordt onder andere gedacht aan een woningwacht, een soort APK voor woningen, een aankoopkeuring, een onderhouds-inspectie op het moment van aankoop, maar ook als steunpunt voor Verenigingen van Eigenaren en een begeleiding van het onderhoudswerk. De plannen worden binnenkort defenitief aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd.

Reageer op dit artikel