nieuws

Tweede Kamer wil soort IHS voor ouderen houden

bouwbreed Premium

Een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat in de toekomst ouderen die zelfstandig wonen, recht moeten blijven houden op een financiele tegemoetkoming in hun woonlasten, als die hun draagkracht te boven gaan. Het zou daarbij moeten gaan om een regeling die vergelijkbaar is met de Individuele Huursubsidie (IHS). Het kabinet voelt hier vooralsnog niets voor. ‘De wet en de jurisprudentie zeggen dat als de zorg gaat overheersen de Individuele Huursubsidie niet langer van toepassing is’, aldus staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting. Het kabinet blijft uitgaan van een driedeling in het toekomstige bejaardenbeleid: zelfstandig wonen, woon-zorgcomplexen met aangepaste zorg en verpleeghuizen. Wel is toegezegd dat er een nadere uitwerking van het zogenoemde drie-kolommen model zal worden verricht.

Zoals Cobouw gisteren al melddde heeft Minister D’Ancona laten weten dat de huidige bewoners van zogeheten aanleunwoningen in de toekomst verzekerd blijven van huursubsidie. De Kamer vindt dat dat echter ook moet gelden voor nieuwe bewoners van woon-zorg-complexen.

Reageer op dit artikel