nieuws

Technosoft levert bouwtechnische programmatuur onder Windows

bouwbreed Premium

Windows groeit ook in de bouwbranche uit tot een begrip. Nadat verschillende leveranciers van bouwkundige software de nieuwe techniek gebruiken, komt nu ook Technosoft, ontwikkelaar van technische berekeningsprogrammas als eerste in zijn branche met Window-applicaties. Het grote voordeel van deze programmas: de ingenieur kan zijn ontwerp optimaliseren en -eveneens zeer belangrijk- in een handomdraai prachtige rapporten samenstellen.

‘De kracht van Windows is velerlei’, aldus de heer drs. Th. Grootson, directeur van Technosoft. ‘Allereerst hebben we te maken met een standaard waarop door iedereen kan worden aangehaakt, zodat -ook al heb je te maken met verschillende applicaties van verschillende leveranciers- een geintegreerd geheel ontstaat. Je geniet als gebruiker veel meer vrijheid dan bij Dos-software het geval is. Bovendien is Windows grafische programmatuur. De gebruiker ‘ziet’ constant waar hij mee bezig is.

Deze laatste eigenschap is ook voor de constructeur van het grootste belang.”

Optimaliseren

Een korte demonstratie van het Technosoft-programma ‘doorgaande ligger’ voor Windows, illustreert direct de woorden van Grootson. Anders dan bij de Ms-Dos versie van het pakket het geval is, wordt de ligger volledig grafisch ingevoerd. Men neme de muis, tekent de ligger, geeft de maten op, plaatst steunpunten, tekent de q-last en voor men het weet verschijnt een scherm waarop de momentenlijn wordt gepresenteerd. Bevalt dit resultaat niet, dan kan de invoer -wederom met behulp van de muis- direct worden gewijzigd door bijvoorbeeld de steunpunten te verschuiven. Het resultaat staat vanzelfsprekend wederom direct op het scherm.

‘Je werkt dankzij Windows dus volledig interactief’, resumeert Grootson. ‘Dit in tegenstelling tot de MS-Dosprogrammas waar je eerst een grote hoeveelheid cijfers in moet vullen, de boel moet laten doorrekenen om vervolgens pas een resultaat te ke verkrijgen respectievelijk beoordelen. Had je ergens een minteken vergeten of een andere typefout gemaakt, dan kwam je daar pas achteraf achter. Werken onder Windows betekent dat je direct wordt geconfronteerd met je fouten. Daarom: was je met MsDos aan het controleren, onder Windows ben je aan het optimaliseren.’ Eenzelfde verhaal gaat vanzelfsprekend op voor een ander berekeningsprogramma, Stalen Verbindingen. De constructeur kan door met zijn muis op het desbetreffende ikoon te klikken voor een type verbinding kiezen, die dan direct op het scherm verschijnt. De aansluitende profielen worden eveneens grafisch ingevoerd. Kiest de gebruiker voor de ‘ontwerpknop’

dan presenteert het programma op basis van vooringestelde ontwerpeisen een bruikbare verbinding die weer verder kan worden uitgewerkt. Nogmaals: alles gebeurt op een scherm: men voert gegevens in en ziet direct wat het resultaat is van deze invoer.

Werkomgeving

Omdat het programma continue de spanningen, momentcapaciteit en veerstijfheid berekent, kan men met de muis op elke plaats in de constructie gaan staan, om het ontwerp op deze aspecten te ke beoordelen. Kortom: de constructeur houdt bij het ontwerpen constant de vinger aan de pols.

Betekent de grafische besturing van de Window-applicaties al een groot voordeel, van even zo groot belang is het dat het de gebruiker vrij staat om op elk gewenst ogenblik van het ene programma op het andere over te stappen. Wil hij, werkend aan zijn liggers, direct een verbinding doorrekenen om deze resultaten mee te ke nemen, dan opent hij dit tweede programma zonder het eerste te hoeven afsluiten.

Gemakkelijk en efficient.

Technosoft heeft dit voordeel van Windows tot het uiterste willen benutten. ‘We hebben ons gewoon afgevraagd wat het produkt is dat door ingenieursbureaus wordt geleverd’, schetst Grootson. ‘Het antwoord?: rapporten waarin verslag wordt gedaan van de berekeningen en hun resultaten. Zoals bekend is de woordprocessor van Windows, de applicatie Word een krachtig programma. Door deze applicatie als basis te nemen, hebben we een systeem ontwikkeld dat volledig past op de praktijk van de ingenieur. TechnoDesk, de naam van dit programma, biedt alles wat men zich kan wensen. Als gezegd begint het programma bij Word. Als bekend biedt dit programma alle mogelijkheden om wensen ten aanzien van de standaard layout van documenten op voorhand te definieren. Wanneer men daarom het po en het document benoemt, is de ‘cover’ van het rapport eigenlijk al geschreven. Vervolgens kan men gaan schrijven, overschakelen naar berekeningsprogrammatuur om berekeningen en tekeningen over uit te voeren en zonodig in het document over te halen, overschakelen naar bijvoorbeeld een Excalspreadsheet, waarin weer andere gegevens staan die in de rapportage moeten, teksten ophalen uit het door ons gemaakte bestand standaard tekstblokken betreffende bijvoorbeeld normen en zo voorts.

Het knippen en plakken en -veelal met de hand- schrijven, wat vroeger gebeurde om een rapport te maken, wordt nu volledig op de computer uitgevoerd. De voordelen hiervan liggen voor de hand. Immers, niet alleen ziet het rapport er netjes en verzorgd uit -een visitekaartje naar de opdrachtgever-, omdat sprake is van een complete integratie, zullen wijzigingen van invoergegevens in de ene applicatie direct leiden tot aanpassingen in de rapportage. Het rapport is te allen tijde up-to-date en een precieze weergave van de stand van zaken en dat terwijl het geen enkele moeite heeft gekost om dit resultaat te behalen. TechnoDesk past namelijk precies op de werkwijze die de ingenieur volgt. Het is een volledig ingerichte werkomgeving met typisch op de konstructeur toegespitste teken- en rekenfuncties die allemaal even gemakkelijk ke worden bediend.”

Reageer op dit artikel