nieuws

SVS: aantal opgeleiden moet drastisch omhoog

bouwbreed Premium

Uit onderzoek blijkt dat circa 50% van het totale werknemersbestand in de schilders- en stukadoorsbranche is gekwalificeerd. Dat cijfer is zonder meer te laag. In een volwaardige bedrijfstak moet in feite iedereen een adequate opleiding hebben genoten. Het aantal opgeleiden in de branche moet daarom de komende jaren drastisch omhoog.

Dat staat in het beleidsplan ‘SVS in de komende jaren’ dat de stichting vandaag zal uitbrengen.

De SVS wil dat in 1996 tenminste 80% van de nieuwe instroom in de schilders- en stukadoorsbranche een leerlingenwezenopleiding gaat volgen.

Voor herintreders zal de SVS een hiervoor algemene intakeprocedure opzetten. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de databestanden van het Sociaal Fonds Schildersbedrijf (SFS).

Ook zal nog een deel van het huidige bestand aan werknemers een opleiding krijgen. Zo streeft de vakopleidingsstichting naar een deelname van 20% van de huidige werknemers aan het cursorisch onderwijs in 1996. Voor de afbouw, waar momenteel een inhaalslag aan de gang is, wordt een streefcijfer van 10% voor deze periode gehanteerd.

Een en ander zal met name moeten worden uitgevoerd door de consulenten van de SVS, die naast hun taak in het leerlingwezen een steeds belangrijkere rol krijgen in opleidingsadvisering en -begeleiding. De SVS zal in de toekomst ook meer aandacht gaan besteden aan de zogenaamde voorschakeltrajecten die leerlingen met een onvoldoende of een niet aansluitende opleiding op het gewenste instroomniveau moet brengen.

Steeds vaker krijgt de stichting namelijk te maken met leerlingen die geen afwerk- of afbouwgerichte vooropleiding hebben maar een algemeen vormende, zoals mavo.

De vermindering in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de instroom dwingt de sociale partners in de branche er toe om de instroom van specifieke doelgroepen zoals vrouwen, allochtonen en voortijdige schoolverlaters serieus te gaan bevorderen. De SVS kondigt in haar beleidsplan voorts een efficienter beleid te willen gaan voeren ten aanzien van de opleidingslokaties. Gezamenlijk gebruik van de locaties door mts-en, Centra voor Vakopleiding en SPOPS’en zullen daarom worden bevorderd.

Zorgelijk beeld

De bezetting van SVS-opleidingslokaties in Waddinxveen en Meppel laten, aldus het beleidsplan, een zorgelijk beeld zien. Dit als gevolg van de decentralisatie van opleidingsactiviteiten. Op korte termijn zal daarom worden bekeken of de gebouwen al of niet worden gehandhaafd.

Voor de toekomst is het streven erop gericht om drie goed geoutilleerde centra in de regio in exploitatie te nemen. Deze centra zullen door de SVS en andere opleidingen gebruikt moeten worden. Mogelijk ke de bedrijfsschappen hierin participeren, aldus het beleidsplan.

Reageer op dit artikel