nieuws

Subsidie verbetering materiaaltechnologie

bouwbreed

De minister van Economische Zaken heeft 60 bedrijven subsidie verleend in het kader van de regeling Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering Materiaaltechnologie (PBTS-M). Van deze bedrijven maken 28 voor het eerst gebruik van de regeling.

Er is totaal f. 35miljoen beschikbaar gesteld.

De meeste poen betreffen onderzoek naar eigenschappen en mogelijkheden van materialen. Enkele poen zijn bedoeld om nieuwe materialen en technologieen meer bekendheid te geven. Het is de tweede keer dat in het kader van de regeling PBTS een programma voor materiaaltechnologie is opgezet.

Reageer op dit artikel