nieuws

Stadsgewest Leeuwarden wil soepeler subsidievoorwaarden

bouwbreed Premium

De bouw van in totaal 1200 woningen in stadsgewest Leeuwarden die staat gepland voor 1997 wordt mogelijk in goedkopere vorm uitgevoerd. Dat komt omdat de plannen niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld voor het verkrijgen van een rijkssubsidie. Leeuwarden mist daardoor een subsidie van ruim f. 20 miljoen op een investeringsbedrag van f. 80 miljoen.

Om voor grondkostensubsidie in aanmerking te komen moet 30 procent van de uitbreiding in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd worden. Aan dat criterium voldoet Leeuwarden.

De uitbreiding buiten de bebouwde kom moet echter ook groter zijn dan het landelijk gemiddelde en dat haalt het plan van het stadsgewest bijlange na niet.

Wanneer geen extra rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld, zal waarschijnlijk gekozen worden voor een hogere bebouwingsdichtheid en minder groen. Het po zal dan in goedkopere vorm moeten worden uitgevoerd wat ten koste gaat van het woonmilieu.

Het stadsgewest dringt bij het rijk nu aan op soepeler voorwaarden. Ze vindt dat niet een landelijk uniforme norm moet worden gehanteerd.

Veel eisen

Het stadsgewest, een samenwerkingsverband van zes gemeenten, vindt dat het rijk veel eisen aan gemeenten stelt met betrekking tot stadsontwikkeling, maar tegelijkertijd zelf niet thuis geeft als het op financiering aankomt. Het verstedelijkingsplan van Leeuwarden moet nog worden beoordeeld door minister Alders. Bij goedkeuring moet vervolgens worden gekeken of het rijk de subsidievoorwaarden wil verbeteren.

Reageer op dit artikel